titelbild

Digitala verktyg i skola och förskola

I Ljungby kommun används ett antal digitala verktyg och system för att underlätta vardagen för elever och vårdnadshavare.

Unikum - för kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola/skola

Föräldrar och vårdnadshavare får mycket information från sina barns förskolor och skolor under ett läsår. För att hantera all denna information använder Ljungby kommun en så kallad lärportal.

Unikum är en samlad, enkel och enhetlig informations- och kommunikationskanal mellan våra verksamheter och dig som vårdnadshavare. Genom Unikum kan du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i både förskola och skola. 

Unikum som app

Via appen Unikum Familj kan vårdnadshavare följa barnets dokumentation, lärloggar, aktuella händelser och boka samtalstider. Du kan enkelt ta emot information om utflykten, föräldramötet eller veckans matlista. 

Ladda gärna ner appen Unikum Familj för att ta del av information på ett smidigt sätt!

Du kan även använda Unikum via webben på start.unikum.net.

Film om Unikum Familj för förskola. Observera att vi i Ljungby inte kommer att använda Unikum för frånvaro. 

Film om Unikum Famij för skola.

Inloggning med BankID

Som vårdnadshavare loggar du in med BankID och det gör du smidigast via Unikums familjeapp som gratis går att ladda ned till mobiltelefonen. Appen finns där du köper appar.

De vårdnadshavare som inte har möjlighet att använda BankID kan erbjudas en alternativ lösning genom inloggning med användarnamn och lösenord från Unikums egen inloggningssida. För att kunna göra detta vänder du dig till förskolan/skolan. 

Övriga frågor hänvisas till skolan eller via mejl till: barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se.

Frånvaroanmälan för skola - Skola24

Skola24 är ett system som vårdnadshavare och verksamheterna på grundskolan och gymnasiet använder för närvaro- och frånvarohantering och schemahantering. Här kan du som vårdnadshavare ta del av ditt/dina barns scheman och frånvaro. 

Du kan frånvaroanmäla via appen "Skola24", som du laddar hem via AppStore eller Google Play. 

Det går också bra att frånvaroanmäla via webbläsaren, webbadressen är: Skola24.se

Frånvaroanmälan och schemahantering för förskola och fritidshem - Edlevo

För att frånvaroanmäla ditt barn på förskolan eller fritidshem används appen Edlevo. Appen går att ladda hem från AppStore eller Google Play. Du loggar enklast in via din mobila bank-id. 

 I appen Edlevo ska du registrera ditt barns schema och genomföra ändringar i schemat när det är aktuellt. Du kan lägga in schema för max 20 veckor, sen måste du registrera ett nytt schema. 

Har du flera barn i förskola och fritidshem ser du de samlat i Edlevo. Du kan lägga in nytt schema eller ändrat i befintligt schema för ett barn och sedan kopiera detta till syskon.

Google classroom - för elevers och lärares arbete i klassen

Google classroom används av en del skolor av lärare och elever som ett pedagogiskt verktyg i den egna klassen.  Du som vårdnadshavare får ett sammanfattande mejl med information från "klassrummet" med olika intervall. Har du ett google-konto kan du få varje dag. Om du inte har ett google-konto får du detta mejl en gång i veckan. Mejlet innehåller information från ditt barns "klassrum" om dagen/veckan som varit.

Datorer och chromebooks som arbetsverktyg i skolan

Alla elever i årskurs 4-9 i grundskolan använder chromebooks som pedagogiska verktyg i sitt skolarbete. 

Elever i årskurs 1-3 på Sunnerbogymnasiet har bärbara pc-datorer. 

Kontakt

Kommentera