Artiklar 1946-1950

År 1946 - Ljungby bibliotek jubilerar

Låna böcker i Ljungby kunde man göra redan vid början av förra seklet då Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och ortens nykterhetsorganisationer tillsammans startade ett föreningsbibliotek.

Tanken på att starta ett folkbibliotek hade behandlats av Ljungby kommun redan år 1864 när kommunorganisationen endast var ett år gammal men resurserna saknades och frågan lades på is. Det skulle dröja närmare 60 år innan man 1920 gjorde slag i saken. Kommunen drev biblioteket det första året i kommunalsalen därefter tog Ljungby Köping över ansvaret och placerade då Köpingens bibliotek i en mindre lägenhet vid Storgatan 28. 1928 var det dags för nästa flytt nu till Köpingsgården vid Skånegatan (nuvarande Musikskolan) och här utökades verksamheten ytterligare då man gick samman med föreningsbiblioteket 1937.

År 1946 firade så Stadsbiblioteket 25 år i nyrenoverade och utökade lokaler. I en sammanställning över bibliotekets verksamhet under 1945 står att bokbeståndet bestod av ca 5 000 band, boklånen uppgick till 8 148 och det fanns 858 aktiva låntagare. Siffrorna kan jämföras med förhållandena för första verksamhetsåret 1920 då beståndet bestod av 78 band, 207 boklån förmedlade till 35 låntagare.

Bibliotekets anslag var mycket knappa och därför höll man endast öppet kvällstid varannan dag. Tidningsrummet höll däremot öppet varje dag men i ordningsreglerna från 1937 står det att man får vistas där endast en timme i sträck p. g. a. utrymmesbrist. Vidare står att nu när lokalfrågan lösts och stadens invånarantal överstigit 6 000 så är förhoppningen att kunna anställa en fackutbildad bibliotekarie.

År 1947 - Skomakeri i kvarteret Tellus

Valentin Svensson hade skomakeri i kvarteret Tellus under 1940-talet. Kurt Karlsson som växt upp i Tellushuset berättar om sina minnen från detta skomakeri och mycket annat. ”För att komma till Valentin Svenssons skomakeri gick man in i porten mellan det gula huset och Tellushuset. När man gick i gången och tittade tvärs över gården såg man dörren till Valentins verkstad. Innanför dörren fanns en rak trappa upp till andra våningen. Valentin hade sitt skomakeri till höger, det var brädväggar och lite uthusaktigt men det fanns en eldstad som ändå gav förhållandevis god värme. Jag minns även att det fanns ett lägenhetsrum intill skomakeriet där det bodde flyktingar från Balkan i slutet av andra världskriget.

Jag var ofta uppe hos Valentin som barn, jag minns honom som godmodig och snäll. Man kände sig alltid välkommen att komma upp för att varma sig en stund eller bara prata lite. Ibland fick jag ett litet uppdrag att utföra. När Valentin behövde klackar till ett par skor ”mallade han av” storleken på dessa. Mallen gav han mig och jag fick springa iväg till skoaffären Oscaria som låg på Storgatan för att hämta klackarna. Ibland fick jag pengar till en glass då jag kom tillbaka. Skomakeriet togs sedan över av David Ingelsten som flyttade verksamheten till en källarlokal på Tellushusets framsida mot Stora Torget."

År 1948 - Stadens nya skola

Centralskolan stod färdigbyggd 1947 och i och med det blev det möjligt att gå sju år i folkskolan även i Ljungby. Bygget hade diskuterats många gånger men av olika anledningar skjutits på framtiden inte minst av de besvärliga levnadsförhållandena under andra världskriget.

Hur var det då att komma som elev till den alldeles nybyggda skolan? Kerstin Eriksson i Ljungby berättar "Det var fint men att den var ny tänkte jag kanske inte så mycket på som nioåring. Småskolan hade jag gått på Fogdeskolan som låg nära familjens lägenhet på Storgatan 28. Jag minns skolsalarnas parkettgolv och trapporna i marmor med fossiler. Klasserna var stora 25-30 elever och de flesta lärarna var stränga. Vi fick ställa upp på led då vi gick in i klassrummet och gick vi inte lugnt och tyst in blev det till att gå ut och ställa upp igen.

År 1949 - Nytt polishus byggt på Bergagatan

I Ljungby har det funnits fyra kända polishus. Den första låg intill Ljungby Gamla Torg i samma byggnad som häradshäktet. 1915 var det så dags för den första flytten som gick till en lokal som låg mellan nuvarande kommunhus på Olofsgatan och Swedbanks fastighet på Storgatan. Byggnaden såg ut som ett lågt uthus och kallades därför ”Stallet”, stadens brandstation låg strax intill. 1950 invigdes en betydligt modernare station på Bergagatan 15. Här kom polisen att stanna till 1980 då man flyttar in i nuvarande polisstation utmed Märta Ljungbergsvägen.

År 1950 - Verkstadsskolan i marmeladfabriken

En dag kom riksdagsmannen Anders Andersson från Markaryd in till Ljungby stads drätselkontor på Olofsgatan för att lägga fram ett förslag till ordföranden Axel Johansson. Skulle det inte vara lämpligt om landstingets planerade verkstadsskola placerades i Ljungby? Axel "Ångbagarn" som han kallades, blev genast positiv till idén och lyssnade inte på sina kollegors tvivel om att Ljungby inte skulle ha någon chans mot den större konkurrenten Växjö. Eller som Axel själv uttrycker det i sin bok "En kommunalmans minnen" skulle Växjö få skolan så skulle det minsann bli dyrköpt...

Så sattes arbetet ingång med att planera för en eventuell etablering av länets verkstadsskola i Ljungby. En möjlig lokal kunde vara före detta Marmeladfabriken utmed Skånegatan – Gängesvägen. Axel reste till Alingsås för att träffa fabrikens ägare godsägare Eklund och efter långa och sega förhandlingar gjordes ett preliminärt köpekontrakt upp där det överenskomna priset för fabriken var 85 000 kronor. Alla Ljungbys instanser, kammaren, utskottet och fullmäktige godkände förslaget och nu låg avgörandet hos landstinget. Växjö och även Alvesta fick denna gång se sig besegrade då Ljungby vann dragkampen, avgörande var troligtvis marmeladfabrikens lämpliga lokaler.

Ingen alternativ text tillgänglig

År 1946 - Ljungby bibliotek jubilerar

Biblioteket i Köpingsgården 1946 i nyrenoverade och utökade lokaler, foto: Hertzbergs Foto.
Valentin Svenssons skomakeri i kvarteret Tellus bakgård 1947, foto: Hertzbergs Foto.

År 1947 - Skomakeri i kvarteret Tellus

Valentin Svenssons skomakeri i kvarteret Tellus bakgård 1947, foto: Hertzbergs Foto.
Så här såg den nya Centralskolan (till vänster) invigd 1947 och Samrealskolan ut 1950, foto: Hertzbergs Foto.

År 1948 - Stadens nya skola

Så här såg den nya Centralskolan (till vänster) invigd 1947 och Samrealskolan ut 1950, foto: Hertzbergs Foto.
Skolköket år 1948

År 1948 - Stadens nya skola

Skolköket år 1948, foto: Hertzbergs Foto. Lunch på skolan fick bara de barnen som bodde på långt avstånd. Vi andra fick gå eller cykla hem och äta. En middagsrast 1951 minns jag särskilt, då hade Samrealskolan (rosa huset) fattat eld och brandkåren var på plats när vi kom tillbaka. Vi stod på gården och följde spänt vad som hände. Tänk om någon var kvar inne i skolan, tänkte vi men som tur var kom ingen till skada.
År 1949 - Nytt polishus byggt på Bergagatan

År 1949 - Nytt polishus byggt på Bergagatan

Det nya polishuset på Bergagatan nybyggt 1949 och invigdes året därpå. Det lilla huset vars ägare hette Lundqvist fick lämna plats åt polismakten. I bakgrunden skymtar ”Nisse Smeds backe” eller som den också heter ”Månsabacken”, foto: Hertzbergs Foto.
År 1949 - Nytt polishus byggt på Bergagatan

År 1949 - Nytt polishus byggt på Bergagatan

Ljungbys andra polishus i ordningen låg intill Brandstationen mellan nuvarande kommunhus och Swedbanks fastighet. Huset var i bruk mellan ca 1915-1950. Här ses polisstyrkan 1950 innan flytten till Bergagatan, foto: Hertzbergs Foto.

Kommentera