Radon

Radon är en radioaktiv gas. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Radon luktar inte, smakar inget och syns inte. Det enda sättet att ta reda på radonhalten i din bostad är att göra en radonmätning. Ansvaret för att radonmätning görs ligger på fastighetsägaren.

Mätningen ska utföras under eldningssäsong mellan den 1 oktober och den 30 april för att vara tillförlitlig. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer radonmätare från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket.

Mätning av radon i inomhusluft

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mätningen av radon i bostäder vara i minst två månader. Ju längre tid desto noggrannare mätning.

Beställning av radonmätare kan du göra genom att kontakta någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register. 

Folkhälsomyndigheten har fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet, som gäller i bostäder och allmänna lokaler, är 200 Bq/m3.

Radon i dricksvattnet

Radon i vatten påverkar oss genom luften, eftersom radon i vatten avgår till luften till exempel när vi duschar eller diskar. Detta bidrar till att radonhalten i luften ökar. Har man 1000 Bq/l i sitt vatten så bidrar det med cirka 100 Bq/m3 till inomhusluften vid normal vattenanvändning som disk, dusch, matlagning och så vidare.

Sanering av radon

När en radonmätning visar på ett resultat över gällande riktvärden kan man behöva sanera.

Ljungby kommuns miljönämnd har tillsynsansvar enligt bestämmelser i miljöbalken och kan komma att ställa krav på mätning och sanering av radon.

Om du har frågor om radonsanering så läs mer på Boverkets webbplats.

Har du har frågor om:

Kontakt

Kommentera