Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan resa med den traditionella kollektivtrafiken.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och det betyder att du reser tillsammans med andra, precis som på bussen och tåget.

För att du ska få färdtjänst krävs det att du är folkbokförd i Ljungby kommun, har en funktionsnedsättning som beräknas bestå i mer än tre månader samt har stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Du som behöver hjälp under resans gång kan bli beviljad ledsagare. Ledsagare reser med kostnadsfritt. Du ansvarar själv för att ordna någon som kan vara ledsagare.

Färdtjänsten får inte användas för resor som bekostas av det allmänna, t.ex. sjukresor och skolskjuts. Inte heller för resor som Försäkringskassan, försäkringsbolag eller arbetsgivare ska betala.  

Med färdtjänsten får resans längd uppgå till en sträcka om högst 10 mil (fågelvägen) från folkbokföringsadressen både inom och utanför Kronobergs län. Till Alvesta och Växjö resecentrum samt Smaland Airport får du alltid resa.

 

Ansökan om färdtjänst

Ansökan gör du via e-tjänst här på webbplatsen eller på en blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan under rubriken Färdtjänst.

När din ansökan har kommit in, gör färdtjänsthandläggaren en utredning och individuell bedömning av ditt behov.

Vid ny ansökan om färdtjänst måste intyg för färdtjänst bifogas. Intyget skall utfärdas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller kurator. För att få detta intyg kontakta din vårdcentral.

Mer information hittar du i informationsbroschyrerna under rubriken relaterad information, längst ned på den här sidan.

Vad är riksfärdtjänst?

Om du inte kan resa med tåg eller buss i linjetrafik trots hjälp från trafikföretaget, kan du ansöka om att få tillstånd att åka med riksfärdtjänst. Resorna ska ske inom Sverige och vara längre än de resor man får genom färdtjänst.

För att beviljas riksfärdtjänst, ska din funktionsnedsättning vara stor och varaktig (minst sex månader) och gör att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt. Precis som vid färdtjänst krävs det att du är folkbokförd i Ljungby kommun.

För att kunna resa med riksfärdtjänst behöver du ansöka och bli beviljad tillstånd. Du gör en ansökan för varje resmål.

Riksfärdtjänsten får inte användas för resor som bekostas av det allmänna, t.ex. sjukresor och skolskjuts. Inte heller för resor som Försäkringskassan, försäkringsbolag eller arbetsgivare ska betala. Riksfärdtjänstresor ska alltid ske med billigaste färdsätt i förhållande till din möjlighet att genomföra resan.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan under rubriken Färdtjänst.

När din ansökan har kommit in, gör färdtjänsthandläggare en utredning och individuell bedömning av ditt behov.

Mer information hittar du i informationsbroschyrerna under rubriken relaterad information, längst ned på den här sidan.

 

Regelverk från 1 juni 2017

Från och med den 1 juni gäller ett nytt regelverk. Läs mer här

Resor i annan kommun

Den som har färdtjänsttillstånd kan beställa en resecheck mot en kostnad för lokala resor i annan kommun. Resechecken gäller endast för resor som ligger utanför den sträcka på tio mil från folkbokföringsadressen, som täcks av färdtjänsttillståndet.

En beställd resecheck gäller endast i den kommun som den är beviljad för.

Ledsagare får följa med utan kostnad om ledsagare är beviljat på färdtjänsttillståndet. Resechecken är personlig och legitimation ska kunna uppvisas vid resan. Resechecken gäller inte för medresenär.

Beställning av resecheck måste göras minst en vecka innan du ska resa i en annan kommun. Antalet resor är begränsade till 20 enkelresor per person och år.

Kontakta färdtjänsthandläggaren i Ljungby kommun för att beställa en resecheck.

Kostnad för färdtjänst

Avgiften beror på resans längd, din ålder och när du bokar. Zonsystemet som används är detsamma som i den allmänna kollektivtrafiken. Resor som förbokas senast kl. 17.00 dagen innan har en lägre egenavgift.

Avgiften beräknas enligt Länstrafikens zontaxa och gäller enkel resa.

Kostnad för riksfärdtjänst

Egenavgiften för din riksfärdtjänstresa beror på resans längd. Denna avgift är fastställd av regeringen.

Bokning av resor

Du som har blivit beviljad att resa med färdtjänst bokar alltid din resa genom Serviceresor som är Region Kronobergs beställningscentral.

  • Serviceresor
  • 0775-77 77 00

Beställningen måste ske minst en timme i förväg.

 

Vid jul och nyår 2018 gäller följande:

Riksfärdtjänstresa jul- och nyårshelgen:

Sista ansökningdag är fredagen den 2 november

Sista bokningsdag är måndagden den 3 december

Ansökningsblankett beställs hos färdtjänsthandläggaren i Ljungby tel. 0372-78 96 06

Färdtjänstresa julafton:

Färdtjänstresa på julafton bokas den 1-14 december hos Serviceresor på tel. 0775-77 77 00

 

När du gör din beställning ska du uppge:

  • Namn och personnummer.
  • Dag och tid för resan eller senaste ankomsttid.
  • Antal personer som ska resa.
  • Avrese- och ankomstadress.
  • Hjälpmedel som tas med.
  • Om du behöver särskild hjälp med exempelvis varukassar eller hämtning vid dörren.

 

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggaren på vardagar klockan 8-9.30. Kontaktuppgifter hittar du här nedan.

 

Kontakt

Kommentera