Färdtjänst

Nyheter kring färdtjänst och riksfärdtjänst

Socialnämnden i Ljungby kommun har beslutat att överlämna handläggning och beslut kring färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst, till Region Kronoberg från den 1 januari 2019. 

Det innebär att handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst fortsättningsvis görs av Länstrafiken Kronoberg, och inte av Ljungby kommun.

.

Vad är färdtjänst/riksfärdtjänst?

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken. 

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och det betyder att du reser tillsammans med andra, precis som på bussen och tåget.

För att du ska få färdtjänst krävs det att du är folkbokförd i Ljungby kommun, har en funktionsnedsättning som beräknas bestå i mer än tre månader.

Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

 

Från och med 2019-01-01 övergick färdtjänsthandläggningen för Ljungby kommun till Region Kronoberg.

Har du frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggare på telefon 0770-25 82 00.

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-10.00 och 13.00 -15.00.

 

Bokning av färdtjänst sker som tidigare via Serviceresor 0775-77 77 00.

Bokning av riksfärdtjänst sker som tidigare via Serviceresor 0470-72 75 94.

 

Mer information finns på Länstrafikens hemsida 

http://www.lanstrafikenkron.se/fardtjanst

 

 

Kommentera