Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Det är Länstrafiken Kronoberg som handlägger och beslutar om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer som är folkbokförda i Ljungby kommun.

Frågor

Har du frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggare på telefon 0770-25 82 00. 

Boka färdtjänst och riksfärdtjänst

Du bokar färdtjänst via Serviceresor tel. 0775-77 77 00.
Du bokar riksfärdtjänst via Serviceresor tel. 0470-72 75 94.

Länstrafiken Kronobergs information om färdtjänst

 

Kommentera