Kulturskolans övriga kurser

Kulturskolan erbjuder kurser i bild och form, rytmik, kör, orkester, musiklabb, musikhistoria och musikteori.

Kostnad för att vara med i våra kurser är 450 kronor per termin.

Bild och form

Bild och form är en kurs för dig som gillar att måla, teckna, skapa och vara kreativ med färg och form. Kursen hålls i ateljén på Ljungbergmuseét.

Rytmik

  • Musiklek 3-5 år: Vi sjunger, dansar och bekantar oss med olika instrument.
  • Förberedande rytmik för 7-8 åringar: Förberedande undervisning för fortsatt musicerande på kulturskolan.
  • Rytmik för barn och ungdomar med funktionsnedsättning: Vi får en musikupplevelse tillsammans genom sång, spel, lek, dans och rörelser. Grupperna anpassas efter behov.

Kör- och orkesterverksamhet

Du har möjlighet att spela och sjunga tillsammans med andra elever genom att vara med i någon av kulturskolans ensembler, band, orkestrar eller körer, något som både är roligt och lärorikt.

Musiklab

Här kan du bekanta dig med låtskrivning med hjälp av modern teknik. I musiklabbet får du komma in i studio och lära dig skapa och arrangera musik i dator samt lära dig om ljudteknik och inspelning.

Musikteori

Lär dig mer om det musikaliska hantverket. Denna kursen fokuserar sitt innehåll på musiklära, gehörslära och satslära. Bekanta dig med uttryck som ackord, tonarter, intervaller, melodier, rytmer, basstämma, harmonier och mycket annat.

Kommentera