titelbild

Åbyskolan

En skola i tiden för framtiden

På Åbyskolan vill vi att alla känner trygghet, positiv framtidstro och inhämtar och utvecklar kunskaper för livet. På Åbyskolan har vi utbildad kompetent personal och vi vill tillsammans skapa en miljö där alla känner arbetsglädje, motivation och engagemang och här är vi måna om vårt språkbruk. Skolan är anpassad till de olika åldersgrupperna med fina klassrum och groventréer för de olika klasserna.

Skolan har en naturskön omgivning vilket ger bra förutsättningar för friluftsverksamhet.

Åbyskolan i Lagan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9 och alla elever är varmt välkomna!

IT och datorer som pedagogiska verktyg 

IT är ett viktigt utvecklingsområde. I årskurs 7-9 har alla elever en egen bärbar dator som används i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. I förskoleklass-årskurs 3 används läsinlärningsmetoden "att skriva sig till läsning".

Cafeteria 

På skolan finns det en centralt placerad cafeteria med utegårdar där elever och skolans vuxna kan sitta ner och samtala, titta på musikvideor, spela spel och umgås på rasterna.

Bibliotek

Åbyskolan har också ett funktionellt bibliotek, där man inte bara kan låna böcker, ljudböcker och film och sitta vid datorerna utan även ta det lite lugnt och umgås med kompisar.

Förskoleklass

Under förskoleklassen får eleverna i sin egen takt möta viktig kunskap genom den lärande leken. Eleverna får utifrån sina egna behov lära känna skolans värld. Vi strävar efter att skapa en trygghet, lust och nyfikenhet inför det fortsatta lärandet!

Idrott

Åbyskolan har stora möjligheter när det gäller idrottslig verksamhet, med kommunens största sporthall och en nyanlagd konstgräsplan.

Moderna språk

På Åbyskolan har vi "prova på-period" i språk. I årskurs 5 väljer du det språket du tror att du vill läsa, i årskurs 6 får du under nio veckor prova alla språken spanska, franska och tyska, tre gånger vardera. Därefter får du göra ett omval om det är så att du då vill läsa ett annat språk än du först trodde. Från och med höstlovet årskurs 6 till och med årskurs 9 läser du sedan det språk du valt.

Matematik 

Vi bedriver undervisningen i årskurs 7-9 tillsammans i ett arbetslag i matematik och vi har möjlighet att vara flexibla med olika stora grupper när det behövs eftersom vi alltid har tillgång till en extra pedagog.

Svenska

Vi arbetar återkommande tematiskt med de andra ämnena. Film använder vi som en del av vår undervisning, dels som redovisningsform och även som hjälpmedel i lärandeprocesserna. Vi satsar på läsning och boksamtal och uppmuntrar alla sorters genrer. Vi har varje år författarbesök och uppmärksammar världsboksdagen.

Estetiska ämnen

Varje år har vi en kulturvecka då eleverna i årskurs 7-9 får prova på olika sorters hantverk och estetiska uttrycksformer. Att visa upp oss i det "offentliga rummet" i form av olika utställningar och musikuppträdanden är något vi målmedvetet siktar mot i de olika estetiska ämnena. 

Fritidshemmet

kompletterar skolan, ger barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Tillsammans bidrar skola och fritidshem med olika kunskaper, erfarenheter och aktiviteter och har olika tyngdpunkt på innehållet. Ett av fritidshemmets viktigaste mål är att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen. De ska bli självständiga och stärka sin självkänsla.

Vi strävar efter att få lekskickliga barn! Med lekskickliga barn menar vi turtagning, samförstånd, social förmåga, att kunna läsa av andra, ömsesidighet och att lyssna.  

Vi vill uppmuntra föräldrar att hälsa på oss på fritidshemmet, ge förslag på aktiviteter samt att komma på våra sammankomster. Era synpunkter är viktiga och välkomna.

Kontakt

    Åbyskolan

  • Gunnarsforsgatan 7, 341 51 Lagan
  • Tel. 0372-78 41 20

Kommentera