titelbild

Ansökan ska innehålla

Här får du information om vad du behöver bifoga din ansökan eller anmälan med vid några av de vanligaste ärendena.

För att vi ska kunna ge dig bra service och lämna beslut är det viktigt att vi får rätta och kompletta handlingar vid en ansökan. Ritningarna ska alltid vara fackmässigt utförda, måttsatta, tydliga och skalenliga. Kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in.

Ansökningshandlingar lämnas i två exemplar.

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta i lämplig skala, exempelvis 1:500 (endast vid nybyggnation)
 • Förenklad nybyggnadskarta (vid enkla ärenden)

Handlingar som behövs vid anmälan:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig

Exempelritningar

Du hittar exempel på de ritningar du behöver i din ansökan på den här sidan. 

Mer information och beställning av nybyggnadskarta hittar du på den här sidan.

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag när en kontrollansvarig inte behövs, till exempel avseende uthus, garage eller andra små åtgärder. Kontrollansvariga måste sedan den 1 juli 2013 vara certifierade.

Den kontrollansvarige måste finnas namngiven för att bygglov ska kunna beviljas, kontakta miljö- och byggförvaltningen för besked om kontrollansvarig krävs i ditt ärende. Behöver du hitta en kontrollansvarig kan du söka i Boverkets register, certifierad kontrollansvarig

E-tjänst för anmälan om kontrollansvarig

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformningen och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att kraven uppfylls.

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera