titelbild

Familjecentral

På en familjecentral finns och samarbetar öppen förskola, barnavårdscentral (bhv) och Råd & service som är en förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). En av de centrala idéerna med familjecentralen är att vara en mötesplats för familjer och stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.

Familjecentralen kan också erbjuda lättillgängligt stöd och vara ett kunskaps- och informationscentrum. Hur verksamheten ser ut beror delvis på barnfamiljernas behov och önskemål och delvis på ämnen som personalen vill lyfta. För ditt barn är du som förälder den viktigaste personen men vi på familjecentralen vill vara ett stöd för dig och ditt barn under de viktiga småbarnsåren.

Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

 • finnas tillgänglig som nära mötesplats,
 • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar,
 • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga,
 • erbjuda lättillgängligt stöd,
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum,
 • utveckla god service.

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats för familjer dit föräldrar kan komma tillsammans med sitt/sina barn. På plats finns en utbildad pedagog. På öppna förskolan träffar du andra föräldrar och barn. Här kan ni leka, måla, sjunga, fika eller bara vara. Ni kan också ta del av kunskap från gäster och föreläsare eller delta i föräldrautbildningar. 

Det finns två öppna förskolor i Ljungby kommun, en i Lagan och en i Ljungby. 

Läs mer om öppen förskola och vilka aktiviteter som anordnas.

Råd & service

Hos socialtjänstens öppenvård Råd & service (familjebehandlare) har ni möjlighet att få samtal, rådgivning och information. Råd & service erbjuder bland annat gruppverksamhet och individuella samtal.

Barnavårdscentral

På båda våra familjecentraler finns öppen förskola samt Råd & service. På familjecentralen i Lagan finns Region Kronobergs barnavårdscentral och i Ljungby finns Kungshögens, Läkarhusets och Sländans barnavårdscentraler.

Inom barnhälsovården görs uppföljningar av ditt barns utveckling och hälsa. Här får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att barnet är nyfödd tills barnet börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Hembesök när barnet är nyfött samt vid 8 månaders ålder

När du har kommit hem från BB med ditt barn kontaktar ni barnhälsovården för att boka in ett första hembesök. Då samtalar ni om graviditet, förlossning och hur första tiden hemma har varit. Vi undersöker och väger barnet samt informerar om det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

När barnet är 8 månader gör vi ett nytt hembesök. Då diskuterar vi bland annat språkutveckling, barnsäkerhet och barnets självständighetsutveckling.

Om detta är första gången du eller din partner blir föräldrar följer Råd &Service:s familjebehandlare med på hembesöket. Syftet med det är att stärkas i föräldrarollen genom information och få svar på frågor som är aktuella för familjen. 

Kontakt

  Familjecentralen, Lagan

 • Hjortstigen 1 Bergalyckans förskola

  Familjecentralen, Ljungby

 • Öppna förskolan, Eskilsgatan 11
 • Tel. 0721-62 81 40

Kommentera