Uteservering

Tillsammans gör vi Ljungby centrum till en levande stadskärna med tillgängliga affärer, välkomnande restauranger och mysiga uteserveringar.

I vår broschyr hittar du regler som kommunen har för uteserveringar, hur du gör din ansökan, lite tips och idéer på hur du kan utforma din uteservering och vem du kan kontakta vid frågor. Med hjälp av broschyren vill kommunen få ett centrum där ljungbybor och turister samlas sommartid och umgås i en avslappnad atmosfär.

Stadskärnan är vårt gemensamma vardagsrum som du möblerar och utsmyckar med din uteservering. Det är viktigt att du väljer en utformning och färgsättning som stämmer överens med husets och omgivningens arkitektur.

Avgifter och regler för uteserveringar

Ansökningsavgift

Polisen tar ut en ansökningsavgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Handläggningen av ditt ärende påbörjar när avgiften är betald.

Avgiften betalar du till Polisen samtidigt som du lämnar in din ansökan.

Markhyra

Markhyran för allmän platsmark (kommunens mark) är 20 kronor per kvadratmeter och månad för provisoriska anläggningar så som café, restaurang och kiosker.

Påbörjad månad räknas som hel månad. Minimiavgiften är 500 kronor. I avgiften ingår inte el, värme, vatten eller liknande. Du betalar avgiften i förskott om inget annat är överenskommet.

Kommunen kan i enskilda fall besluta om en annan avgift eller särskilda regler för uthyrningen av marken.

Du som hyr ska återställa marken till det skick den hade före du hyrde. Du står för alla kostnader för detta.

Kommentera