Sommarskola

Sommarskola på gymnasiet

På Sunnerbogymnasiet har elever med svårigheter att nå målen för utbildningen möjlighet att delta i sommarskola. Sommarskolan innebär tre veckors studier under sommarlovet för elever i årskurs 1-3 på gymnasiet. Eleverna kan läsa upp till två ämnen av matematik, svenska/svenska som andraspråk eller engelska. 

 

Skolledning

Kommentera