titelbild

Mätning

När något nytt ska byggas, till exempel ett hus eller en väg, är det viktigt att det byggs på rätt plats. Därför behöver befintliga förhållanden på platsen först mätas in och placeringen av det som ska byggas markeras ut.

Rätt plats för en ny byggnad är exakt den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. För att säkerställa att en byggnation kommer på rätt plats kan en utsättning behövas. I vissa fall kan det krävas en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en byggnation kommer på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte.

Vi på kommunens exploateringsavdelning erbjuder ett flertal mättjänster.

Läs mer om våra tjänster finutsättning, grovutsättning och lägeskontroll på sidan Utsättning av byggnader.

Var går gränsen? 

Om ni inte hittar era fysiska gränsmarkeringar så kan ni få hjälp på plats. Vi utför främst gränsutvisningar i tätorterna och i detaljplanerade områden. Ligger din fastighet på landsbygden är du välkommen att kontakta oss för mer information.  

Läs mer på webbsidan Gränsutvisning.

Kontakt

Kommentera