titelbild

Mätning

När något nytt ska byggas, till exempel ett hus eller en väg, är det viktigt att det byggs på rätt plats. Därför behöver befintliga förhållanden på platsen först mätas in och placeringen av det som ska byggas markeras ut.

Rätt plats för en ny byggnad är exakt den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. För att säkerställa att en byggnation kommer på rätt plats kan en utsättning behövas. I vissa fall kan det krävas en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en byggnation kommer på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte.

Vi på kommunens exploateringsavdelning erbjuder ett flertal mättjänster.

Läs mer om våra tjänster finutsättning, grovutsättning och lägeskontroll på webbsidan Utsättning av byggnader.

Var går gränsen? 

Om ni inte hittar era fysiska gränsmarkeringar så kan ni få hjälp på plats. I tätorterna och i detaljplanerade områden är det vi på Ljungby kommun som kan komma till er fastighet och visa gränsens sträckning. Ärenden på landsbygden hänvisas till Lantmäteriet.

Läs mer på webbsidan Gränsutvisning.

Kontakt

Kommentera