e-Wärna Go

e-Wärna Go är en webbaserad komplett e-tjänst för gode män och förvaltare där du som ställföreträdare kan föra kassabok och månatligt registrera alla inkomster och utgifter, föra dagbok, körjournal med mera.

Alla ställföreträdare har tillgång till e-Wärna Go. Du loggar in med BankID och kommer då automatiskt åt dina uppdrag. Det är inget som du måste lägga in själv.

Alla verifikationer (kvitton, fakturor mm) går att bifoga som skannade dokument i e-Wärna Go. Om du har problem att skanna så går det bra att bifoga dessa som papperskopior till oss i samband med att årsräkningen skickas in.

Här loggar du in:

EWarnaGo (ljungby.se)

Här nedan finns kompletta instruktionsfilmer och en manual som hjälper dig att komma igång.

 

Kommentera