e-Wärna Go

Under hösten 2023 påbörjar Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd Älmhult arbetet med att införa den webbaserade e-tjänsten e-Wärna Go för våra ställföreträdare.

e-Wärna Go är ett komplett system där du som ställföreträdare kan föra kassabok och månatligt registrera alla inkomster och utgifter under året, föra dagbok, körjournal med mera. Det går sedan att skicka in årsräkningen digitalt genom e-Wärna Go. Som ställföreträdare loggar du in med Bank ID på e-Wärna Go’s websida.

Vi återkommer med mer information längre fram.

 

Kommentera