Energibesparande åtgärder

På grund av ökade kostnader för elanvändning och för att minska risken för elbrist behöver vi minska elanvändningen i samhället. Här kan du ta del av vad Ljungby kommun gör, både på kort och lång sikt, för att bidra till minskad elanvändning.

Ljungby kommun har arbetat med energioptimerande åtgärder sedan flera år tillbaka, exempelvis driftoptimering av fastigheter. Läget har gjort att detta arbete prioriteras ännu högre och det som prioriteras är det som ger mest effekt. I varje beslut om åtgärd görs även en konsekvensanalys utifrån social-, hälso- och trygghetsperspektiv, för att se att åtgärden inte bidra till något negativt i andra led. 

Åtgärder inom kommunkoncernen som beslutats:

  • Belysning och fläktar är utbytta till mer energieffektiva alternativ.
  • Vi ser till att maskiner som används i arbetet endast är igång den tid de används. 
  • Minskar tiden för diverse "reklamskärmar" och låter dem vara släckta när besökarantalet är lågt. 
  • Vi har höjt temperaturen på isen i ishallen för mindre energiåtgång.
  • Vi har reglerat istiden kvällstid så att nattdrift kan slås på tidigare.
  • Temperaturen i vattnet i simhallen har sänkts. 
  • Bokbussen arbetar för att korta/effektivisera sina turer.

Mycket kan också du som invånare göra för att spara el och dra ner på dina kostnader. Vår energi- och klimatrådgivare har sammanställt tips både för dig som bor i hus och för dig som bor i lägenhet. Den sidan hittar du länkad längst ner på den här sidan. 

Kommentera