titelbild

BID-processen

BID betyder Business Improvement District (affärsutvecklingsområde) och är en beprövad, systematisk arbetsmodell. BID-processen pågår under cirka 18 månader och är uppdelad i sju steg med fokus på fem olika områden enligt nedan.

De sju stegen

1. Introduktion och inspiration
2. Kickstart och workshop i din ort/stad/stadsdel 
3. Coachning av nulägesanalys, case och studiebesök - hit har vi kommit i Ljungby 
4. Nulägesanalys och uppstart av affärsplan
5. Coachning av affärsplan och handlingsplan
6. Resultat av affärsplan, case redovisas
7. Slutsatser och diplomering

Fem fokusområden

1. Varumärke
2. Utbud
3. Plats
4. Tillgänglighet
5. Tryggt, säkert, rent och snygg

Kommentera