titelbild

Ekebackenskolan

Vi på Ekebackenskolan vill verka för att alla känner trygghet och kan samarbeta.  

Vi arbetar för att både barn och vuxna ska känna sig sedda och välkomna. Vi skapar en positiv inlärningsmiljö där alla känner sig trygga och kan utvecklas efter sina förutsättningar och behov till kreativa och ansvarskännande människor. 

Skolan

Skolan är ljus, luftig och med stor rymd. Lokalerna ger möjligheter att variera arbetssätt och gruppstorlekar.  Varje klass har egen ingång och eget kapprum.

Skolan ligger naturskönt och eleverna har tillgång till en stor härlig skolgård som lockar till lek och aktiviteter på raster och fritid. 

Barnen äter i sina klassrum. Tanken med att äta tillsammans i våra klassrum är att vi vill skapa en lugn och rofylld miljö kring måltiden och att barnen lär sig goda måltidsvanor.

Tillsammans med hemmen arbetar vi för att ge barnen aptit på livet, växande kunskap och framtidstro.

Skolans hjärtan

Skolan har tre avdelningar. På varje avdelning finns ett "torg" där flera klasser kan samlas samtidigt.

Textil- och träslöjd ligger i anslutning till varandra runt en gemensam ateljé. Här finns goda möjligheter för skapande verksamhet som bild, teater och musik. 

IT, bibliotek och mediatek

Vårt bibliotek ligger i skolans hjärta och här har eleverna möjlighet att söka kunskap i litteratur och via internet.
Vi har många datorer, Ipads och Chromebooks som ger möjligheter att jobba både i skolan, hemma och på fritids. Det finns gott om arbetsplatser som inbjuder till samarbete.  

Våra elever ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Informations- och kommunikationsteknik ger oss stora möjligheter att variera undervisningen och anpassa den till barns och elevers olika behov.

Skolgården och närmiljön

Skolan ligger i ett naturskönt område som används flitigt i undervisningen. Vår stora skolgård inbjuder till lek och aktivitet eftersom terrängen är varierad. Alla barn är ute varje rast. På skolgården finns bollplaner,schackrutor, klätterställning, linbana och andra aktiverande lekredskap.

Vi har fina lokaler som vi vårdar väl för att ha en trevlig arbetsmiljö. 

Fritidshemmet

Skolan har två fritidshem som är organiserade F-2 (förskoleklass-årskurs 2) och  årskurs 2-4. Vi erbjuder våra barn inspirerande aktiviteter, kreativitet och rekreation. För oss är leken viktig. 

Vår målsättning är att i en nära samverkan med grundskolan ge barnen möjlighet att utveckla sina fysiska, intellektuella, sociala och emotionella förmågor. När barnen är i vår fritidshemsverksamhet ska de känna att de har en spännande och meningsfull fritid. Vi har en underbar utemiljö som stimulerar barnen till aktivitet och kreativitet. 

I våra fritidshemslokaler har barnen möjlighet till fri lek, skapande och en lugn vrå om det behövs.

Föräldraförening

Ekebackenskolan har en föräldraförening. 

Kontakt

Kommentera