titelbild

Bästa kommun att växa i

Visionsmålet "Bästa kommun att växa i" innebär att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.

Visionsmålet ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer – offentliga, privata och ideella – i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande. Särskilt viktiga nyckelord är hälsa, utbildning, infrastruktur och hållbarhet.

Hur blir vi bästa kommun att växa i?

  • Krafttag för grön innovativ omställning.
  • Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor– skapa tillsammans för bästa effekt.
  • Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, arbetsvillkor och lön.

Inriktning och fokus 2021-2022

Ljungby kommun ska fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.

Exempel på vad vi gör i arbetet med de globala målen och visionsmålen

Kommentera