titelbild

Bästa kommun att växa i

Visionsmålet "Bästa kommun att växa i" innebär att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.

Visionsmålet ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer – offentliga, privata och ideella – i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande. Särskilt viktiga nyckelord är hälsa, utbildning, infrastruktur och hållbarhet.

Hur följer vi upp visionsmålet och de globala målen?

Ljungby kommun gör uppföljningar som en del av målstyrning och måluppföljning. Resultat och analyser presenteras i årsredovisning och delårsrapporter. Nyckeltal för de globala målen, som samlas in nationellt och som är jämförbara mellan kommuner, finns även samlade och presenterade på Koladas webbplats: Jämföraren - Kolada

Exempel på vad vi gör i arbetet med de globala målen och visionsmålen

Kommentera