titelbild

Stensbergskolan

"Stensbergskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån"

På Stensbergskolan arbetar vi för att alla elever ska känna trygghet och vilja att lära. Vi är en engagerad och kompetent personal som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse. Vi arbetar för att alla elever ska nå målen. I vårt arbete använder vi oss av relevant forskning och beprövad erfarenhet.

I samarbete med hemmen lär vi eleverna att bli demokratiska och ansvarskännande samhällsmedborgare som tillsammans med andra vill vara med och forma framtiden.

Skolan

Stensbergskolan har ca 300 elever i en tvåparallellig organisation från förskoleklass till och med årskurs 6. Trots att skolan är byggd 1960 så har vi en fräsch och modern skola som präglas av trygghet och trivsel, med pedagoger som strävar efter hög måluppfyllelse och en positiv kunskapsutveckling i alla ämnen. 

Stensbergskolan ligger i en naturskön del av Ljungby tätort med närhet till skog och natur. Skolans unika läge och skolgård ger våra elever stora möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse. På cykel- och gångavstånd har vi också tillgång till olika idrottsaktiviteter och det rika kulturella utbud som Ljungby bjuder på.

Modern teknik 

Våra elever har tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Informations- och kommunikationsteknik ger oss stora möjligheter att variera undervisningen och anpassa den till barns och elevers olika behov. Vi tycker det är viktigt att tillföra glädje och engagemang in i undervisningen och ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att utvecklas. 

Fritidshemmet

På Stensbergskolan finns fyra fritidshemsavdelningar, Aspen, Boken, Linden och Lönnen.

Aspen har fritidshemsverksamhet för våra barn i förskoleklasserna. Boken har fritidshemsverksamhet för våra ettor. På Linden har våra tvåor sin hemvist och på Lönnen har vi alla barn i årskurs tre och äldre som är i behov av fritidshemsplats.

Fritidshemmens målsättning är att i en nära samverkan med grundskolan ge barnen möjlighet att utveckla sina fysiska, intellektuella, sociala och emotionella förmågor. När barnen är i vår fritidshemsverksamhet ska de känna sig trygga och att de har en spännande och meningsfull fritid. Vi har en underbar utemiljö som stimulerar barnen till aktivitet och kreativitet. 

I våra fritidshemslokaler har barnen möjlighet till fri lek, eget skapande och en planerad verksamhet.

Trygghet

Vi jobbar främjande och förebyggande med värdegrundsfrågor som genomsyrar alla verksamheter. Det är viktigt för alla på skolan att vi har ett tillåtande och tryggt arbetsklimat.

På Stensbergskolan skapar vi förutsättningar för och lockar fram lust att söka kunskap och färdigheter i ett livslångt lärande. Tillsammans med föräldrar utvecklar vi demokratiska och ansvarkännande samhällsmedborgare.

Ny idrottssal ska byggas 

Det ska byggas en ny idrottssal på skolan. Byggnaden kommer också att innehålla salar för musik samt trä- och metallslöjd, lärararbetsplatser, med mera.

Läs mer om byggprojektet på sidan Ny idrottssal vid Stensbergskolan.

Kontakt

Illustration av idrottssalens fasad
Illustration av nya idrottshallens fasad. Förändringar kan komma att ske.

Kommentera