Tillgänglighet för ljungby.se

Ljungby kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur ljungby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ljungby.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Du kan också skicka e-post till webbredaktionen@ljungby.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning https://www.digg.se/och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Några av de system och e-tjänster som du kan logga in till via vår webbplats uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, knappars storlek, viss formatering samt kod. Vi samverkar med leverantörer för att se till att tjänster görs tillgängliga.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder kan sakna textalternativ.

 • Syntolkning av film saknas.

 • Syntolkning saknas

 • Otydligt formulerade länktexter kan förekomma. Översyn pågår.

 • Det kan finnas inmatningsfält där ledtext och/eller instruktion saknas

 • Korrigeringsförslag saknas i formulär.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa bilder kan sakna textalternativ.

 • Syntolkning av film saknas.

 • Otydligt formulerade länktexter kan förekomma. Översyn pågår.

 • Det kan finnas inmatningsfält där ledtext och/eller instruktion saknas

 • Korrigeringsförslag saknas i formulär.

Problem vid användning utan hörsel

 • Textbeskrivning saknas i några fall.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Textbeskrivning saknas i några fall.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det kan finnas inmatningsfält där ledtext och/eller instruktion saknas

 • Korrigeringsförslag saknas i formulär.

Oskäligt betungande anpassning

Ljungby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till offentlig digital service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument i pdf-format som inte är fullt tillgängliga. Många pdf-dokument som har publicerats sen innan har ej gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av hela detta område som inte går att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda problemen.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till offentlig digital service.

Ljungby kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden på webbplatsen. Dessa webbsändningar textas inte. Därför kommer de inte att finnas publicerade på webbplatsen mer än två veckor.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Ljungby.se.

Senaste bedömningen gjordes i december 2023.

Kontakta oss

Kommentera