Informationsguider

Här hittar du guider som hjälper dig i ditt uppdrag

Information till gode män och förvaltare (infocaption.com)

 

Överförmyndarenheten tar fram informationsguider för våra gode män och förvaltare. Guiderna kan läsas som en handbok med olika kapitel för information om det löpande arbetet, dödsbo, försäljning av fastighet, etc. 

Kommentera