Försäkring

Alla barn och elever som är i våra verksamheter är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via Svedea.

Olycksfall försäkring

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.

Försäkringen gäller under hela året. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Om du drabbas av olycksfall

• Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
• Spara alla kvitton.
• Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
• Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Du anmäler enkelt en skada direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida.

Kommentera