titelbild

Gödselhantering

Det ligger ett stort ansvar på lantbrukare och andra som hanterar gödsel att följa de bestämmelser som finns. Det finns ett omfattande regelverk som styr hur man måste lagra gödsel och när, var och hur man får sprida det.

1 december–28 februari ska stallgödsel eller organiska gödselmedel som sprids brukas ner inom 12 timmar. Med "bruka ner" menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden.

Se gällande bestämmelser på jordbruksverkets webbplats. Länk hittar du nedan.

Kontakt

Kommentera