titelbild

Exempelritningar

Nedan kan du ta del av exempel på ritningar vi efterfrågar i samband med bygglovsansökan eller anmälan.
Situationsplan nybyggnad

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På kartan visar du alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Sitplan nybyggnad Typritning_A-01-1-100.jpg

Situationsplan uterum

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På kartan visar du alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Sitplan uterum Typritning_A-01-1-101.jpg

Situationsplan carport/förråd

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På kartan visar du alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Sitplan carport förråd Typritning_A-01-1-102.jpg

Situationsplan mur/plank

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På kartan visar du alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Sitplan mur plank Typritning_A-01-1-103.jpg

Planritning bostad

Planritningen ska visa befintlig byggnad och den tillkommande delen. Tillbyggnaden ska vara måttsatt. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Planritn bostad Typritning_A-40-1-100.jpg

Planritning uterum

Planritningen ska visa befintlig byggnad och den tillkommande delen. Tillbyggnaden ska vara måttsatt. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Planrit uterum Typritning_A-40-1-110.jpg

Fasadritning bostad

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska visas. Markera tillbyggnaden tydligt.

Fasadrit bostad Typritning_A-40-3-101.jpg

Fasad- och sektionsritning uterum

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska visas. Markera tillbyggnaden tydligt. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska ha med rumshöjder, golv- och marknivåer och ska beskriva befintlig byggnad och tillbyggnad.

Fasad o sektion uterum Typritning_A-40-3-102.jpg

Sektionsritning bostad

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska ha med rumshöjder, golv- och marknivåer och ska beskriva befintlig byggnad och tillbyggnad.

Sektioner bostad Typritning_A-40-2-100.jpg

Plan-, fasad- och sektionsritning carport

Plan fasad sektion carport förråd Typritning_A-40-1-120.jpg

Fasad- och sektionsritning mur/plank

fasad o sektion mur och plank Typritning_A-40-1-130.jpg

Kommentera