titelbild

Exempelritningar

Nedan kan du ta del av exempel på ritningar vi efterfrågar i samband med bygglovsansökan eller anmälan.
Situationsplan nybyggnad

Sitplan nybyggnad Typritning_A-01-1-100.jpg

Situationsplan uterum

Sitplan uterum Typritning_A-01-1-101.jpg

Situationsplan carport/förråd

Sitplan carport förråd Typritning_A-01-1-102.jpg

Situationsplan mur/plank

Sitplan mur plank Typritning_A-01-1-103.jpg

Planritning bostad

Planritn bostad Typritning_A-40-1-100.jpg

Planritning uterum

Planrit uterum Typritning_A-40-1-110.jpg

Fasadritning bostad

Fasadrit bostad Typritning_A-40-3-101.jpg

Fasad- och sektionsritning uterum

Fasad o sektion uterum Typritning_A-40-3-102.jpg

Sektionsritning bostad

Sektioner bostad Typritning_A-40-2-100.jpg

Plan-, fasad- och sektionsritning carport

Plan fasad sektion carport förråd Typritning_A-40-1-120.jpg

Fasad- och sektionsritning mur/plank

fasad o sektion mur och plank Typritning_A-40-1-130.jpg

Kommentera