titelbild

Angelstad förskola

Angelstad förskola ligger i anslutning till Angelstads skola intill kyrkan. Angelstad är ett litet samhälle 15 km väster om Ljungby och ligger vid sjön Kösen med cykelavstånd till Sveriges tionde största sjö Bolmen.

Barnen på förskolan kommer från Angelstad och en mängd byar runtomkring.

Förskolan har två avdelningar, Nyckelpigan för 1-3-åringar och Tusenfotingen för 3-5-åringar. Båda avdelningarna har personal som möter barnens behov och läroplanens krav.

Vi är ute och leker varje dag på förskolans stora gård som gränsar både till skolgården och den lummiga lövskogen. I närheten finns också ett naturområde som används av både förskolan och skolan och dit kommer man över bäckar och spångar till en granskog med stenar, omkullfallna träd och kojor.

Vi har även tillgång till skolans gymnastiksal för olika aktiviteter.

Angelstads förskola jobbar efter värdeorden Trygg miljö och Lustfyllt lärande.

 • Att alla barn ska känna sig trygga i förskolan.
 • Att alla barn ges möjlighet att få och ta kunskap av varandra genom aktiviteter och temaarbeten.
 • Att alla barn ges tid att leka och träna socialt samspel.
 • Att alla barn ges möjlighet att utveckla ett rikt språk.
 • Att alla barn ges möjlighet att träna fin-och grovmotoriken.
 • Att alla barn ges tillfälle att vila/koppla av en stund på dagen.

Kontakt

  Angelstad förskola, Tusenfotingen

 • Mobil: 0733-75 43 53

  Angelstad förskola, Nyckelpigan

 • Mobil: 0733-75 43 56
Angelstads förskola
Angelstads förskola

Kommentera