titelbild

Klimatanpassning

Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar Sverige på flera olika sätt. Framför allt handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Men det kan också innebära torka. Det kommer också bli vanligare med extrema väderhändelser som värmeböljor, stormar och skyfall.

Med ett varmare klimat får Sverige ett minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt som kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och bostäder. Människors hälsa påverkas påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor och torka. Dessa saker kan också orsaka brist på dricksvatten till människor och djur. Ett våtare klimat kan i sin tur bidra till ökade risker för översvämningar, ras och erosion.

På de här sidorna kommer vi att samla information om vad du som privatperson, företagare, förening eller fastighetsägare kan göra för att förebygga och minska skador från klimateffekter. Vi presenterar också vad kommunen gör för att anpassa sin egen verksamhet och det offentliga rummet. Anpassningen till de förändrade förutsättningarna måste börja nu, för att vi ska kunna undvika mänskligt lidande och stora kostnader i framtiden.

Kontakt

Kommentera