Styrdokument

Ljungby kommun har en enhetlig dokumentstruktur för styrdokument. Strukturen bygger på fyra nivåer: policy, verksamhetsplan, handlingsplan och rutin. Dokument som enligt lag ska ha ett specifikt namn följer inte denna struktur.

Syftet med dokumentstrukturen är att det ska bli tydligt vem som beslutar om respektive styrdokument, vad syftet är med dokumentet, vad det ska innehålla, vilka det gäller för och vem som ansvarar för att det är uppdaterat.

Den politiska organisationen i kommunen har en annan dokumentstruktur.

Policy

Verksamhetsplan

Reglementen

Kommentera