Skylt

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt- eller ljusanordning inom ett detaljplanerat område, detta gäller även tidsbegränsad uppsättning av skylt.

Utanför detaljplanerat område krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För att placera ut en så kallad "gatupratare" (en reklamskylt som oftast ställs ut på trottoaren) krävs det tillstånd från polismyndigheten.

Handlingar som behövs vid bygglovsansökan för skyltar:

  • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
  • Fasadritning som visar skyltens placering i lämplig skala.
  • Måttsatt ritning på skyltens utformning i skala 1:100.
  • Tydlig situationsplan i skala 1:500 där tänkt placering är markerad med mått till fastighetsgränser.
  • Kontrollplan.
  • Kompletterande uppgifter som kan vara till hjälp vid handläggningen, till exempel fotomontage.

Ansökan gör du på blankett som du hittar längst ner på den här sidan. 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera