Centrumförnyelse

Ljungby kommuns mål är att få ett centrum som människor ska trivas i. En plats där man ska kunna träffas och umgås. En mötesplats för alla.

Förnyelsen av det gamla järnvägsområdet med en ny detaljplan innebär att fyra nya byggnadskvarter skapas med bostäder och centrumfunktioner.  

Centrumplanen 2009-2025

Centrumplanen är en fördjupning av Ljungby kommuns översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2009. Centrumplanen visar hur centrum ska utvecklas i framtiden. Den är inte bindande, men vägledande vid detaljplanering, fastighetsfrågor, bygglov samt utformning av gator, torg och grönområden. Se centrumplanen i sin helhet. Nedan kan du se en översikt av de delar som ingår i planen. 

Färdigställda delar av centrum

Centrumförnyelsen har kommit en bra bit på vägen. Stora torg, Lilla Torg, bussteminalen, Stationsgatan, genomfartsleden förbi Salutorget och parkeringsplatser vid Rune B Johanssons gata är exempel på några viktiga delar som är färdiga. Även Skånegatan vid Hammarrondellen ingår i planen.

Framtida projekt

Gråmarkerade delar i översiktskartan nedan ingår i centrumplanen, men det är inte beslutat när de ska åtgärdas.

Det här gör vi 

  • Vi förnyar VA-ledningar för dricksvatten och dagvatten
  • Vi bygger om gator
  • Vi bygger om korsningar
  • Vi bygger nya parkeringsplatser
  • Vi sätter upp ny belysning
  • Vi förbereder serviser för byggrätter  

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer gator att stängas av tillfälligt, och trafiken kommer att ledas om. Byggtrafik till och från arbetsplatserna förekommer i centrum när arbeten pågår. 

Information om aktuella arbeten som medför störningar hittar du på startsidan i rutan "Viktigt just nu". 

När är vi klara

Tidplanen för återstående delar av centrumförnyelsen är inte politiskt beslutad. 

Kontakt

Kommentera