Om du drabbas

Om du drabbas av en källaröversvämning:

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 2. Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 3. Skaffa hjälp med länspumpning.
 4. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 5. Ring ditt försäkringsbolag.
 6. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 7. Anmäl översvämningen till Ljungby kommun, tel. 0372-78 90 00 (dagtid mån-fre) övrig tid SOS tel. 0372-134 20

Vid källaröversvämningar under torrväder bör du undersöka servisbrunnen. På så vis kan du konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller stopp i de allmänna ledningarna.

Vart du ska vända dig

 • Akuta störningar dagtid: 
 • Akuta störningar jourtid:

   SOS-alarm svarar på detta nummer

  • Tel. 0372-134 20
 • Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag
 • Störningar på privata ledningar ring ett VVS-företag.
 • Länspumpning, ring räddningstjänsten, dagtid reception, övrig tid vakthavande:

   Räddningstjänsten Ljungby

  • Vakthavande befäl
  • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera