God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter och på gång 

Ny tjänst lotsar dig rätt i samhället

Nu finns två socialtjänstlotsar i Ljungby kommun som kan guida dig att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer, såsom privata och ideella organisationer.

Det kan vara till exempel att ge information om eller förmedla kontakter till:

  • företag som utför hushållsnära tjänster,
  • företag som utför IT-support i hemmet,
  • hjälp med din ekonomi (god man, skuld- och budgetrådgivning, konsumentvägledning) och
  • organisationer, föreningar eller annat som anordnar träffpunkter och aktiviteter, både sociala men också exempelvis stöd i att hantera en mobiltelefon.

Här hittar du kontaktuppgifter till lotsarna och mer information om deras arbete.

Kommentera