God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter och på gång 

Mottagningstider 2022

För att öka tillgängligheten har överförmyndarenheten inte längre telefontider och är istället tillgängliga under kontorstid, kl. 8-16. Avvikelser kommer att förekomma under de tider då vi är upptagna i möten. Ett telefonmeddelande kommer att ge dig som ringer oss besked om när vi återkommer.

Vi tar emot bokade besök och även spontanbesök om de bedöms vara akuta.

Vårt mål är att vi ringer upp samma dag som vi får ett meddelande från vår växel, ett intalat meddelande på vår mobil eller via mejl.

Vi flyttar tillbaka till kommunhuset

Från och med den 2 maj finns vi åter i våra tidigare lokaler i kommunhuset på Olofsgatan 9. Boka gärna in era besök i förväg så att vi finns på plats och kan hjälpa er på bästa sätt. När ni anländer till kommunhuset ska ni anmäla er via datorn och ange namn på den handläggare som ni ska besöka. Välkomna!

Informationsfilmer från Svenska bankföreningen

Frågorna kring vad man får hjälpa till med för en annan persons räkning när det gäller tillgångar har ökat till bankerna. Sveriges Bankförening har därför tagit fram tre utbildningsfilmer för att besvara de vanligaste frågorna. Ni hittar filmerna på deras webbplats Swedishbankers.se 

Digitala tjänster för ställföreträdare på Försäkringskassans webbplats

Om du är god man eller förvaltare kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari 2022 kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan har också sammanställt information till ställföreträdare på en av sina webbsidor Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Aktuell information från SKR 

Sveriges Kommuner och Regioner kommer 1-2 gånger per termin att genomföra en webbsändning för dem som har intresse av aktuella frågor för överförmyndare och ställföreträdare. Seminarierna är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. 

Information om och länk till kommande sändningar läggs upp på SKRs webbplats .

Socialtjänstlotsar lotsar dig rätt i samhället

Ljungby kommun har två socialtjänstlotsar som kan guida dig att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer, såsom privata och ideella organisationer.

Det kan vara till exempel att ge information om eller förmedla kontakter till:

  • företag som utför hushållsnära tjänster,
  • företag som utför IT-support i hemmet,
  • hjälp med din ekonomi (god man, skuld- och budgetrådgivning, konsumentvägledning) och
  • organisationer, föreningar eller annat som anordnar träffpunkter och aktiviteter, både sociala men också exempelvis stöd i att hantera en mobiltelefon.

Här hittar du kontaktuppgifter till lotsarna och mer information om deras arbete.

Kommentera