God man, förvaltare och förmyndare

Aktuellt

Avvikande tillgänglighet

Onsdagen och torsdagen den 7-8 december deltar överförmyndarenheten i utbildning och kan ej ta emot telefonsamtal. Vi kommer även ha begränsad möjlighet att läsa mejl. 

Utbildning för ställföreträdare med Jan Wallgren

Lördagen den 25 februari 2023 kommer Jan Wallgren till Grand i Ljungby för att ge en heldags föreläsning om ställföreträdarskap. Under dagen kommer vi att få mycket information och tips som ger oss kunskap och trygghet, liksom möjlighet att ställa frågor.  Jan Wallgren är en flitigt anlitad föreläsare för ställföreträdare och överförmyndare, samt författare till ett flertal böcker inom området. Samtliga gode män och förvaltare i Älmhult, Markaryd och Ljungby är välkomna till utbildningen.  Anmälan kan göras redan nu till e-postadress: overformyndaren@ljungby.se Föreläsningen är kostnadsfri för våra ställföreträdare. Vi börjar med en fika klockan 08.30 och slutar dagen klockan 16.00.

Mottagningstider 2022

För att öka tillgängligheten har överförmyndarenheten inte längre telefontider och är istället tillgängliga under kontorstid, kl. 8-16. Avvikelser kommer att förekomma under de tider då vi är upptagna i möten. Ett telefonmeddelande kommer att ge dig som ringer oss besked om när vi återkommer.

Vi tar emot bokade besök och även spontanbesök om de bedöms vara akuta.

Vårt mål är att vi ringer upp samma dag som vi får ett meddelande från vår växel, ett intalat meddelande på vår mobil eller via mejl.

Beslut om höjd ersättning vid resor

Den 19 maj 2022 fattade gemensamma överförmyndarnämnden beslut om höjd bilersättning för ställföreträdare. Ersättningen ligger på samma nivå som ersättning till anställda och förtroendevalda i Ljungby kommun, vilket idag är 29 kr per mil, med en icke skattepliktig del om 18,50 kr samt en skattepliktig del om 10,50 kr. Beslutet gäller inte retroaktivt och innefattar inte årsräkningar för år 2021, däremot sluträkningar för år 2022 som granskas efter beslutet. Beslutet om ersättning för resor gäller tills nya ersättningsnivåer eller riktlinjer presenteras från Skatteverket eller Sveriges Kommuner och Regioner och kan då komma att omprövas.

Besök hos överförmyndarhandläggarna

Boka in besök i förväg så att vi finns på plats och kan hjälpa er på bästa sätt. När ni anländer till kommunhuset ska ni anmäla er via datorn och ange namn på den handläggare som ni ska besöka. Välkomna!

Digitala tjänster för ställföreträdare på Försäkringskassans webbplats

Om du är god man eller förvaltare kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari 2022 kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan har också sammanställt information till ställföreträdare på en av sina webbsidor Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Kommentera