God man, förvaltare och förmyndare

AKTUELLT FRÅN VERKSAMHETEN

Inbjudan till ställföreträdarträff den 16 november 2023

Torsdag den 16 november klockan 18.00-20.00 bjuds alla gode män och förvaltare in till informationsträff på Garvaren i Ljungby där överförmyndarenheten kommer att informera om höstens nyheter. Vi bjuder på kaffe/te med fralla. Anmälan görs på overformyndaren@ljungby.se eller via telefon 0372 - 78 90 00. Inbjudan skickas även ut med brev till alla ställföreträdare. (2023-11-03)

Uttagstillstånd - Swedbank Ljungby och Swedbank Älmhult

På Swedbank Ljungby och Swedbank Älmhults initiativ har de tillsammans med oss kommit överens om att Beslut om uttagstillstånd från spärrat konto numera skickas direkt från överförmyndarnämnden till Swedbank Ljungby respektive Swedbank Älmhult och därefter hanteras av banken. Detta innebär att du som ställföreträdare inte behöver ta med dig beslutet om uttagstillstånd och besöka Swedbank Ljungby eller Swedbank Älmhult utan banken sköter handläggningen efter att vi skickat dem beslutet.

Du ska som vanligt först skicka in Ansökan om uttagstillstånd från spärrat konto till överförmyndarnämnden för vidare handläggning av oss. Vi kommer även fortsättningsvis skicka en kopia på beslutet till dig som ställföreträdare.

I dagsläget gäller detta endast uttagstillstånd som rör huvudmän som har spärrade konton på Swedbank Ljungby eller Swedbank Älmhult. (2023-10-10)

e-Wärna Go - Att sköta uppdraget som god man eller förvaltare digitalt

Innan årsskiftet kommer vi att införa den webbaserade ställföreträdartjänsten e-Wärna Go med digitala funktioner att sköta kassabok, dagbok, körjournal samt möjligheten att digitalt skicka in och signera års- och sluträkningar samt begäran om uttagstillstånd. Inloggning sker med BankID. Mer information finns på vår webbsida: e-Wärna Go - Ljungby kommun (2023-10-10)

Information om ändrade handläggningsrutiner 2023

Om förteckning

Förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder ska numera endast lämnas in vid uppstarten av nya ärenden. Vid byte av ställföreträdare i pågående ärenden ska ingen ny förteckning lämnas in. Den nye ställföreträdaren kommer som tidigare att få kopior skickade till sig på de tre senaste årens årsräkningar.

Om huvudmannens fickpengskonto

Vid årsräkningar och sluträkningar ska det konto som huvudmannen själv disponerar redovisas under ”Övriga tillgångar”. Det behöver endast anges ingående och utgående saldo på detta konto. I övrigt behöver inga transaktioner som huvudmannen gjort på detta konto redovisas till överförmyndarnämnden. Under ”Utgifter” anger du däremot hur mycket pengar du fört över till detta fickpengskonto.

Nya arvodesprinciper 2023

Gemensamma överförmyndarnämnden har fattat beslut om nya arvodesprinciper som börjar gälla från och med den 1 januari 2023. Läs mer på vår sida om arvode.

Öppettider 

Överförmyndarenheten har öppet kl 08.00-16.00 helgfri måndag till fredag, med lunchstängt kl 12.00-13.00. Vardag före helgdag stänger vi kl 12.00. Avvikelser i öppettiderna kan förekomma.

Besök bokas enligt överenskommelse. 

Ersättning vid resor

Den 23 februari 2023 fattade gemensamma överförmyndarnämnden beslut om ändring av bilersättningen för ställföreträdare till 25 kr per mil, ej skattepliktigt, i enlighet med Skatteverkets nya regler. Ersättningen gäller för resor gjorda efter den 1 januari 2023.

Kommentera