Lokaler för hygienisk behandling

Hygienisk behandling omfattar exempelvis piercing, tatuering, akupunktur eller någon annan stickande/skärande behandling i huden.

Du som ska driva en lokal för hygienisk behandling ska anmäla detta skriftligt till miljö- och byggförvaltningen innan lokalen tas i bruk. Om du inte anmäler kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Du som driver en lokal för hygienisk behandling är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Egenkontrollen ska dokumenteras.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada till exempel av de produkter som används i verksamheten.

Kontakta gärna någon branschorganisation för att få tips och råd för just din verksamhet.

Anmälan om lokal/anläggning

Blankett för anmälan hittar du längre ner på sidan.

En avgift  för handläggning av anmälan tillkommer enligt gällande taxa.

Kontakt

Kommentera