Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) och fritidshem, grundskola samt kommunal gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förvaltningen ansvarar också för särskoleverksamheten på både grundskole- och gymnasienivå.

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se

Kontakt

    Besöksadress

  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera