Barn- och utbildningsförvaltningen

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi hand om allt från förskola till vuxenutbildning. Förvaltningen är indelad i olika ansvarsområden.

Våra verksamheter är:

  • Förskola och öppen förskola
  • Grundskola inklusive anpassad grundskola 
  • Gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive anpassad gymnasiesärskola.

Dessa verksamheter leds av verksamhetschefer/gymnasiechef. Som stöd för utveckling finns även utvecklingsledare.

Det finns också en stab som ansvarar för bland annat ekonomi, handläggning av skolskjuts och placeringsärenden. Staben leds av en administrativ chef.

Vi har en centralt organiserad elevhälsa som leds av en elevhälsochef.

Förvaltningschefen, som även är skolchef enligt skollagen, ansvarar för helheten på förvaltningen med hjälp av ställföreträdande förvaltningschef.

Vårt gemensamma uppdrag är att ansvara för- och bidra till en god utbildning för barn och elever i våra verksamheter.

Förvaltningen rapporterar till barn och utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för utbildningen.

Kontakt

    Besöksadress

  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera