Gödselhantering

Det ligger ett stort ansvar på lantbrukare och andra som hanterar gödsel att följa de bestämmelser som finns. Det finns ett omfattande regelverk som styr hur man måste lagra gödsel och när, var och hur man får sprida det.

1 december–28 februari ska stallgödsel eller organiska gödselmedel som sprids brukas ner inom 12 timmar. Med "bruka ner" menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden. Om man vill ansöka om dispens från dessa krav så görs det på blankett som finns längre ner på sidan. 

Krav på lagring

Om du har två eller färre djurenheter omfattas du inte av några generella krav på lagringskapacitet av gödsel eller lagringsutrymmets utformning. Ljungby kommun som ligger utanför så kallat nitratkänsligt område så gäller detta även om du har upp till tio djurenheter. För dig som inte omfattas av generella krav gäller ändå att lagringen av gödsel inte får leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada. I praktiken behöver du därför ändå välja något lämpligt sätt att förvara gödseln, till exempel på en gödselplatta, container eller annat utrymme. Miljö- och byggnämnden kan med hänvisning till miljöbalken ställa mer specifika krav på ditt lagringsutrymme för gödsel.

Se gällande bestämmelser på jordbruksverkets webbplats. Länk hittar du nedan.

Kontakt

Kommentera