Adoption

För att ta emot ett adoptivbarn behöver du socialnämndens medgivande. Som underlag för nämndens beslut görs en utredning om föräldrarnas lämplighet.

För adoptionsärenden har Ljungby kommun tillsammans med Markaryds och Älmhults kommuner en gemensam familjerätt. Kommunerna har även en gemensam nämnd för de familjerättsliga frågorna där Älmhult är värdkommun för familjerättscentret.

Ni som funderar på adoption kan vända er till den gemensamma familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.

Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, till exempel vad gäller arv. Som förälder har du samma skyldigheter till ett adopterat barn som till ett biologiskt. En adoption kan aldrig hävas.

Adoption kan endast förmedlas genom en auktoriserad adoptionsorganisation. Vilka auktoriserade adoptionsorganisationer som finns kan du få veta genom Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Kommentera