Ny- eller ombyggnad av djurstallar

När stallar för fem eller fler djur ska byggas ska detta godkännas på förhand av länsstyrelsen (så kallad förprövning) utifrån ett djurskydds- och djurhälsoperspektiv. Detta gäller oavsett om det är ett nybygge, ett tillbygge eller en ombyggnation av stallar.

Kravet på förprövning gäller även när en byggnad som tidigare inte har använts som djurstall ska inredas och användas som djurstall. Likaså vid ombyggnad så räknas alla byggnadsåtgärder i befintliga byggnader, där ni antingen förändrar stallets planlösning eller byter inredning.
Reparation och underhåll av befintlig inredning, utan att stallets planlösning förändras, behöver inte förprövas.

För ansökan om förprövning och information om förprövning kontaktar du Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Information om bygglov och bygganmälan hittar på Ljungby kommuns webbsida Bygga och riva.

Kontakt

    Länsstyrelsen i Kronobergs län

  • Kungsgatan 8 Växjö
  • Tel. 0102-23 76 00

Kommentera