titelbild

Ny- eller ombyggnad av djurstallar

En ny-, om-, eller tillbyggnad av ett stall för fem eller fler djurenheter ska på förhand godkännas utifrån djurskydds- och djurhälsosynpunkt av länsstyrelsen, så kallad förprövning.

Kravet på förprövning gäller även när en byggnad som tidigare inte har använts som djurstall ska inredas och användas som djurstall. Likaså vid ombyggnad så räknas alla byggnadsåtgärder i befintliga byggnader, där ni antingen förändrar stallets planlösning eller byter inredning.
Reparation och underhåll av befintlig inredning, utan att stallets planlösning förändras, behöver inte förprövas.

För ansökan om förprövning och information om förprövning kontaktar du:

  • Länsstyrelsen i Kronobergs län
  • Tel. 0102-23 76 00

Information om bygglov och bygganmälan hittar på Ljungby kommuns webbsida Bygga och riva.

Kontakt

Kommentera