Föräldrautbildningar

Ljungby kommun erbjuder olika typer av kostnadsfria föräldrautbildningar för dig som har barn eller ungdomar mellan 0 och 20 år.

Trygghetscirkeln – för ett reflekterande föräldraskap

Trygghetscirkeln är till för dig som har barn 0-6 år. Med utbildningen vill vi ge dig som förälder en karta till att förstå ditt barns behov av känslomässigt stöd och hur du som förälder kan möta upp dessa behov. Målet är att ditt barn i relation med dig ska känna sig trygg och därmed stå starkare att möta livets utmaningar.

Läs mer och anmäl dig här

Aktivt föräldraskap

Föräldrautbildningen Aktivt Föräldraskap riktar sig till föräldrar med barn 3-12 år. Målsättningen är att stärka viktiga egenskaper hos ditt barn, såsom självkänsla och mod, samt att stärka barn- och föräldrarelationen. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe/te och fralla.

Läs mer och anmäl dig här

 

ABC - Alla barn i centrum

Familjelivet är en berg- och dalbana. Vi föräldrar har alla våra egna erfarenheter av barnuppfostran och umgänget med våra barn. ALLA föräldrar till barn 3-12 år är välkomna att anmäla sig till dessa gruppträffar om föräldraskap.
Ta tillfället i akt och delta i en aktivitet som kan förändra vardagslivet till det bättre.

• Mindre tjat och mera lek
• En vardag med färre konflikter
• Konflikter som leder till något bra

Våra fyra träffar är kostnadsfria och har olika teman som bygger på att man deltar i alla träffarna. Träffarnas tema är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

Läs mer och anmäl dig här

 

COPE tonår

Cope tonår är en evidensbaserad föräldrautbildning i grupp där föräldrar delar erfarenheter, utan att behöva dela med sig av sitt privatliv.

I Cope-gruppen får du möjlighet att diskutera glädjeämnen men också svårigheter med att vara tonårsförälder.  Tanken är att få kunskap och färdigheter som gör att konflikter blir lättare att hantera eller kan undvikas, allt för att behålla en god relation under tonårstiden.

Målsättningen är att

 • Att du som förälder skall förstå och bemöta din tonåring på ett respektfullt sätt
 • Stärka självförtroendet som förälder och utveckla föräldrarollen
 • Förbättra samspelet och relationerna inom familjen
 • Att skapa förutsättningar för att behålla eller få en god relation med din tonåring
 • Uppmuntra positivt beteende hos din tonåring
 • Skapa ett nätverk mellan vuxna

Läs mer och anmäl dig här

Aktivt föräldraskap

 • Behandlare
 • Elin Carlsson
 • Mobil: 0721-62 82 65
 • Behandlare
 • Kerstin Svedberg
 • Mobil: 0721-62 81 32

ABC föräldraträffar

COPE tonår

Kommentera