Föräldrautbildningar

Ljungby kommun erbjuder olika typer av kostnadsfria föräldrautbildningar för dig som har barn eller ungdomar mellan 0 och 20 år.

För dig med barn 0-6 år

Trygghetscirkeln 

Trygghetscirkeln är till för dig som har barn 0-6 år. Med utbildningen vill vi ge dig som förälder en karta till att förstå ditt barns behov av känslomässigt stöd och hur du som förälder kan möta upp dessa behov. Målet är att ditt barn i relation med dig ska känna sig trygg och därmed stå starkare att möta livets utmaningar.

Läs mer om och anmäl dig till Trygghetscirkeln här

För dig med barn 3-12 år

Cope barn 

Komponenter som COPE bland annat fokuserar på är byggande av relation, gemensam lek, aktivt lyssnande samt färdigheter för föräldrarna själva för en god relation.

Läs mer om och anmäl dig till Cope barn här

ABC - Alla barn i centrum

ABC-utbildningen är för alla vårdnadshavare till barn i åldrarna 3-12 år. Utbildningen handlar om hur man kan förändra vardagslivet tillsammans till det bättre. Kursen går igenom olika teman: visa kärlek, vara med,visa vägen och välja strider.

Läs mer om och anmäl dig till till ABC - Alla barn i centrum här

För dig med ungdom 13-20 år

COPE tonår 

Cope tonår är en evidensbaserad föräldrautbildning i grupp där föräldrar delar erfarenheter, utan att behöva dela med sig av sitt privatliv.

I Cope-gruppen får du möjlighet att diskutera glädjeämnen men också svårigheter med att vara tonårsförälder.  Tanken är att få kunskap och färdigheter som gör att konflikter blir lättare att hantera eller kan undvikas, allt för att behålla en god relation under tonårstiden.

Målsättningen är att

  • Att du som förälder skall förstå och bemöta din tonåring på ett respektfullt sätt
  • Stärka självförtroendet som förälder och utveckla föräldrarollen
  • Förbättra samspelet och relationerna inom familjen
  • Att skapa förutsättningar för att behålla eller få en god relation med din tonåring
  • Uppmuntra positivt beteende hos din tonåring
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

Läs mer om och anmäl dig till Cope tonår här

Har du barn som inte alltid vill gå till skolan?

I denna föräldragrupp får du chansen att träffa andra föräldrar i liknande situation och få råd och information. Vi träffas kvällstid vid 5 tillfällen, på Eskilsgatan 11. På träffarna bjuder vi på fralla och dryck.

Vi startar en grupp när vi har anmälningar från föräldrar till 6 barn. Anmäl er direkt så att ni inte missar nästa grupp!

Anmäl er till Annelie Andersson-Berg på kommunens Råd & service via telefon 0733-73 98 77.

Läs mer om och anmäl dig till föräldragruppen om barn som inte vill gå till skolan här. 

Cope via webben

Cope föräldrautbildning via webben är en distansutbildning för dig som barn i åldern 3-19 år. 

Läs mer om och anmäl dig till Cope via webben här. 

 

Kommentera