Förskola och skola

Erfarenhet, kreativitet och kompetens i en trygg miljö får varje barn/elev att utvecklas!

Ljungbys kommunala skolor, förskolor och fritidshem ser till att barn och elever får kunskaper och färdigheter som förbereder dem för ett fungerande vuxenliv. Genom att ständigt utvecklas och följa med tidens gång kombinerar vi det bästa av två världar: den kommunala skolans erfarenhet och kompetens med nya, moderna tankesätt.

Vi möter alla barn utifrån deras egna behov

Alla barn och elever har olika intressen, kunskaper, talanger, förutsättningar och behov men hos oss är alla lika viktiga och lika mycket värda. Därför kan du alltid vara säker på att de möts med respekt av välutbildad, kompetent och erfaren personal.

Här får alla vara sig själva och alla duger som de är. Och för oss är det självklart att varje elev ska få hjälp och stöd, såväl stimulans som utmaning, utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi finns där, vi lär och vi stöttar

Vår erfarenhet, kreativitet, kompetens och trygghet får eleverna att utvecklas. På en stabil grund öppnar vi dörren för kreativa lösningar, personligt engagemang och spännande möten mellan människor, kunskap och omvärlden.

Vi finns där, vi lär och vi stöttar. Idag och i framtiden.