titelbild

Lantmäteri

När en fastighets yta eller rättigheter ska förändras på något sätt behövs en lantmäteriförrättning.

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning kallas hela arbetskedjan som utförs när en fastighets yta, eller dess rättigheter ska förändras på något sätt. En lantmäteriförrättning ansöker ni om hos Lantmäteriet. På Lantmäteriets webbplats står det hur ni går tillväga om ni vill ansöka om en lantmäteriförrättning, samt om de typer av lantmäteriförrättningar som förekommer. Längst ner på den här sidan hittar du länkar till rätt sidor.

Ljungby kommun har inget eget Lantmäteri. Lantmäteriförrättningar som görs i Ljungby kommun utförs av Lantmäteriet. Närmaste kontor ligger i Växjö.

Vem äger fastigheten? 

För att få reda på vem som äger en specifik fastighet hänvisar vi till Lantmäteriet, som äger dessa data. Är du osäker på vilken fastighetsbeteckning en fastighet har så kan du kolla upp det i Lantmäteriets tjänst ”Min karta”. Tryck på området i fråga så får du fram fastighetsbeteckningen.

Lantmäteriets tjänst Min karta.

Kontakt

Kommentera