Begravningsombud

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör så är det Svenska kyrkan som har hand om begravningsverksamheten åt dem som bor i Ljungby kommun. Begravningsverksamheten inkluderar bland annat lokal för begravningsceremoni, kremering, gravplats och gravsättning.

I varje kommun finns ett begravningsombud som har till uppgift att ta till vara på de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har utsett Ingemar Karlsson till begravningsombud för samtliga församlingar i Ljungby kommun.

Begravningsombudets uppgifter är bland annat att:

  • Företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • Hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
  • Lämna förslag till åtgärder för att tillgodose önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande och meddela detta till Kammarkollegiet.
  • Kontrollera att Svenska kyrkan samråder med företrädare för andra trossamfund och intressenter vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av allmän begravningsplats.

Kommentera