Synpunktshantering

Har du synpunkter på vår verksamhet? Då vill vi gärna veta det!

En synpunkt kan vara beröm, förslag, klagomål eller fråga.

Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet. Därför vill vi att du talar om vad du tycker.

Du lämnar dina synpunkter på webbsidan Tyck om... Du kan även lämna synpunkter till personal som då registrerar den och skickar den vidare till förvaltningens registrator.

Du får gärna vara anonym, men tänk på att vi då inte kan berätta för dig hur din synpunkt har behandlats.

Inkomna synpunkter är en allmän handling.

Vårt mål är att ge dig svar inom tio arbetsdagar från det att synpunkten kommit till oss.

Om du efter kontakt med barn- och utbildningskontoret fortfarande har klagomål kontaktar du Skolinspektionen.

Kontakt

Kommentera