Synpunktshantering

Har du synpunkter på vår verksamhet? Då vill vi gärna veta det!

En synpunkt kan vara beröm, förslag, klagomål eller fråga. Med hjälp av dina synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet. Därför vill vi att du talar om vad du tycker.

Alla kan lämna synpunkter, både elever och vårdnadshavare. Det går också bra att lämna klagomål och synpunkter anonymt. 

Du lämnar dina synpunkter här; Lämna synpunkt

Du kan även lämna synpunkter till personal på skolan eller förskolan som registrerar din synpunkt och skickar den vidare till berörd person.

Vi hanterar synpunkter i första hand där problemet har uppstått, det vill säga nära barnet eller eleven. När ett klagomål kommer in utreder vi det, och alla som berörs av klagomålet får komma till tals. Vi dokumenterar utredningen skriftligt.  Du som lämnat en synpunkt får sen återkoppling i hur vi hanterar din synpunkt eller klagomål.

Om ni inte är nöjda med vår hantering av synpunkten går det att anmäla vidare till Skolinspektionen som kan arbeta vidare med ärendet.

Vi använder inkomna klagomål och synpunkter i vårt systematiska kvalitetsarbete. De klagomål som kommer in blir ett viktigt underlag för att kunna identifiera vilka mönster som framkommer på förskolan och skolan.

Kontakt

Kommentera