titelbild

Föräldraskapsbekräftelse

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är.

Barn som föds när föräldrarna inte är gifta har inte någon automatisk koppling till någon mer förälder än mamman som fött barnet. För att barnet ska ha två juridiska föräldrar måste en föräldraskapsbekräftelse göras. Barn har rätt till båda sina föräldrar och därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts även till den förälder som inte fött barnet.

Gör bekräftelsen digitalt hos Skatteverket

Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta på Skatteverkets webbplats de första 14 dagarna efter
barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräfta föräldraskap hos Skatteverket

Gör bekräftelsen hos kommunen 

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte vill använda Skatteverkets e-tjänst kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem. Skatteverket meddelar nämligen kommunen om ni ej gjort en föräldraskapsbekräftelse och då kontaktar kommunen mamman. 

Ni kan också kontakta socialnämnden om det finns någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Om du är osäker på vem den andra föräldern är eller om ni inte är överens och föräldraskapet inte kan bekräftas görs en utredning.

När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Kontakt

Kommentera