Naturreservat

Inom Ljungbys kommungränser finns flera naturreservat. Klicka på de ljusare områdena i kartan för att läsa mer om de olika naturreservaten.

Kommentera