titelbild

Om olyckan är framme

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska du förebygga brand och olyckor och hindra eller begränsa skador om något händer. Ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt. 

Läs mer hur du ska agera och förebygga olyckor på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), se länken längst ner på sidan! 

ICE - närmast anhöriga i mobiltelefonen

Skriv ”ICE” (In Case of Emergency)före namnet på din närmsta anhörig i din telefons kontaktlista så vet räddningspersonalen vem de ska kontakta. Med ICE-kontakter i telefonen kan tiden att kontakta anhöriga förkortas och sjukvården kan få besked om medicinering eller sjukdom. Till smartphone finns appar och funktioner för att visa ICE-kontakter också när telefonen är låst.

  • Använd +46 så att det även fungerar när du är utomlands. 
  • Informerar den eller de personer som lagts in som kontaktpersoner.
  • Om din ICE-kontakt är en döv person, skriv in förkortningen ICETEXT.

 

Kommentera