Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Socialförvaltningen arbetar för att du ska kunna bestämma över din egen vardag och ger stöd och hjälp i olika former. Det finns bland annat anpassade bostäder, boendestöd, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans.

LSS och SoL

Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). LSS ska garantera att du som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning får goda levnadsvillkor, den hjälp du behöver och kan påverka den stöd och service som du får. Målet är att du ska få möjlighet att leva som andra.

Vill du ansöka om stöd och hjälp kontaktar du en LSS-/biståndshandläggare. 

Sekretess

Socialförvaltningen arbetar under sekretess och uppgifter som du lämnar till socialförvaltningen lämnas inte vidare till någon utomstående.

Sekretess gäller så länge det inte är självklart att uppgiften kan spridas utan att du eller någon närstående lider av det. De undantag som finns är beslut om omhändertagande och vård utan samtycke.

Kontakt

Kommentera