titelbild

Studie- och yrkesvägledning

Grundskolan och anpassad grundskola

Du får som elev på grundskolan och på anpassad grundskol vägledning och information för att kunna göra dina val inför framtida gymnasiestudier samt dina kommande yrkesval. Vägledningen och informationen sker både i grupp och enskilt. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder även stöttning och uppmuntran under studietiden i form av motiverande samtal som erbjuds om du vill och behöver.

Du som förälder är välkommen att höra av dig för att få information om gymnasiet samt olika vägar till utbildning och yrken.

Gymnasieskolan

Du som gymnasieelev är välkommen till oss om du vill ha vägledning inför val av studier eller arbete. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Du får räkna med att lägga ner mycket tid på att söka information och det är många frågor som du behöver ta ställning till. Vi erbjuder dig vägledning under din aktuella studietid och inför framtiden. Vi kan medverka till att du får större insikt om vilken kompetens, vilka intressen och värderingar du har i förhållande till val av studier, yrke och karriär.

Grundskolans studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera