Språkförskola

På avdelningen Gläntan på Byagårdens förskola i Ljungby finns en språkförskola.

För vem?

Språkförskolan är till för barn med gravt försenad/avvikande tal-och språkutveckling eller med diagnosen primär språkstörning (DLD).

  • Språkstörningen ska inte vara orsakad av andra funktionshinder som till exempel hörselskada, psykisk utvecklingsstörning, rörelsehinder eller ingå som en del i annan övergripande diagnos, exempelvis autism.
  • Barnet ska vara utredd av logoped och bedömas vara i behov av kontinuerlig logopedbehandling. 
  • Det är önskvärt att barnet också har provat logopedbehandling över tid, där behandlande logoped bedömt att barnet är i behov av omfattande insatser. 
  • Barnets eventuella tilläggssvårigheter får inte påverka barnets förmåga att tillgodogöra sig det pedagogiska innehållet i enlighet med verksamhetens mål. 
  • Barnet ska inte vara i behov av ytterligare resurser utöver den befintliga personalgruppen och den specialpedagogiska inriktningen. 

Ansökan

Ansökan sker genom remiss av logoped med samtycke av vårdnadshavare på särskilt utformad blankett. Prioriteringar kan göras i särskilda fall. 

Syfte

Den övergripande målsättningen är att med tidigt insatta specialresurser främja barnets tal- och språkutveckling. 

  • Att uppmuntra barnets vilja att kommunicera och uttrycka sig. 
  • Att utveckla och öka barnets språkliga kompetens. 
  • Att ge barnet tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig och använda språket. 
  • Att bygga upp en positiv självkänsla och stärka barnets självförtroende.
  • Att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrar kring barnets förutsättningar att utvecklas.

Vi som jobbar här

Språkförskolan drivs av Ljungby kommun i samarbete med Region Kronoberg och är integrerad i ordinarie förskoleverksamhet. Här arbetar legitimerade förskollärare och logoped i team. Arbetslaget får kontinuerlig handledning av specialpedagog. 

Öppettider

Språkförskolan har öppet kl. 8.30-12.30 måndag till torsdag. Vi håller stängt två dagar per termin för  planering och följer skolans läsårstider. Det innebär att om det är skollov är språkförskolan stängd. Har  föräldrarna behov av förskoleplats utöver språkförskolans tider erbjuds detta också på samma avdelning på Byagårdens förskola.

Kontakt

Kommentera