Prostitution och människohandel

Människohandel

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel och tvingas till bland annat sexuella tjänster, tiggeri, tvångsarbete och till att begå kriminella handlingar.  

Sex mot ersättning (prostitution)

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. 

Är du utsatt för människohandel eller prostitution? 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Du kan kontakta socialtjänsten via kommunens växel på tel. 0372-78 90 00. 

Är situationen akut, ring 112. 

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Socialtjänstens öppenvård
Kvinnojouren Märta 
Brottsofferjouren
Kvinnofridslinjen
Unizon kvinnojourer
Kvinno- och tjejjour Somaya
Polisen hjälp och stöd

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel eller prostitution?

Polisen arbetar med frågan hela tiden och gör ingripanden. Men det finns ett mörkertal. Som privatperson kan du vara den som upptäcker att någon köper eller säljer sexuella tjänster. Det kan handla om en kollega, anhörig eller någon du ser i ditt arbete. Genom ett tips eller en polisanmälan kan du göra stor skillnad. 

Om du, genom ditt yrke eller ditt ideella arbete, träffar människor som du misstänker kan vara utsatta för människohandel kan du kontakta regionkoordinatorerna på nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel.

Regionkoordinatorn kan vägleda dig

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten. Denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.

Till regionkoordinatorn kan du vända dig om du misstänker människohandel eller prostitution, eller om du som är yrkesverksam eller ideelt engagerad och behöver vägledning i ärenden. 

För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun gå in på webbplatsen Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel

Vill du veta mer om våld och övergrepp?

Jämställdhetsmyndigheten om prostitution och människohandel
Nationellt centrum för kvinnofrid
Våldsfri vardag
Polisen om människohandel 
Stiftelsen 1000 möjligheter om köp av sex

Kontakt

Kommentera