titelbild

Översiktsplan, strategisk plan och detaljplaner

Samhällsplanering bidrar till att utveckla Ljungby till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Samhällsutvecklingen i Ljungby kommun vägleds av olika strategiska planer, som behandlar frågor ur olika perspektiv. Planerna kan behandla hela kommunens yta eller bara ett delområde och de kan även ha olika tidsperspektiv.

Översiktsplaner och strategiska planer är vägledande dokument medans en detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som sätter ramarna för bygglovsgivningen  (se figur nedan).

Bild öp, föp, dp, bygglov ny 2023.jpg

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera