Socialförvaltningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-omsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren 2018 en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Äldre ger Ljungby kommuns äldreomsorg gott betyg

98 procent av de äldre som bor på kommunens särskilda boenden och som har svarat på en enkät, tycker att de får ett bra bemötande av personalen. Det är en högre siffra än 2017. Samma höga siffra gäller för hemtjänsten. Detta visar den årliga undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som sammanställs av Socialstyrelsen.

Mer om undersökningen

Kommentera