Matavfallssortering i flerbostadshus

Du har ansvar för sophanteringen i dina fastigheter, och gällande matavfallssorteringen har du en nyckelroll. Ditt jobb är att stötta dina hyresgäster och vårt jobb är att stötta dig som fastighetsägare. Tillsammans ska vi göra det lätt att göra rätt.

Startmaterial till hyresgäster

Fastighetsägare har ansvar för att alla hyresgäster får ett startmaterial (påsar, behållare och informationsblad) för matavfallssortering. Vi kan leverera det till dig som fastighetsägare med flerbostadshus i kommunen. Hör av dig till oss eller gör en beställning av påsar. 

Se till att det finns påsar

Som fastighetsägare har du ansvar för sophanteringen i era fastigheter. Det innebär att du behöver se till att det finns påsar tillgängliga för alla hyresgäster. Hur påsarna ska delas ut och vilka rutiner som ska finnas kring det är upp till dig. I broschyren som tidigare skickats till dig som fastighetsägare finns några tips kring det här. Den finns även längst ner på den här sidan.

Så beställer du nya påsar

Tänk på att göra en beställning i god tid innan påsarna tar slut hos er. För att beställa nya påsar använder du vår e-tjänst. 

Till e-tjänsten: Beställning av avfallspåsar för företagare och fastighetsägare med flerfamiljshus

Efter beställning levereras nya påsar till er på önskad adress inom 14 dagar. Du kan också kontakta VA- och renhållningsavdelningen, se kontaktuppgifter nedan.

Information om hur man sorterar ingår i startmaterialet som delats ut. Nedan finns även en affisch som kan skrivas ut och sättas upp på anslagstavlor eller delas ut. Du som fastighetsägare behöver också upplysa dina hyresgäster om hur de får nya påsar när de tar slut.

 

Kontakt

Kommentera