titelbild

Snöröjning

Vi sköter snöröjningen på kommunens gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser. Gatuavdelningen har vinterberedskap dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning i rätt tid.

Mängden snö avgör när vi sätter igång

Vi rycker ut på genomfartsleder, gång- och cykelvägar och i Ljungby centrum när det har snöat minst 5 cm. Där ska det vara snöröjt inom 6 timmar från att det har slutat snöa. Skolor, förskolor, särskilda boenden och andra samhällsviktiga verksamheter prioriteras.

På övriga gator, i villaområden till exempel, påbörjas skottning när det har kommit minst 10 cm snö, och det ska vara snöröjt inom 24 timmar. Det kan gå snabbare och det kan ta längre tid, men dessa riktlinjer arbetar vi utifrån. Vädret är en ständig utmaning som styr arbetssättet. Vid ihållande snöfall krävs det ibland att vi börjar om med de mer trafikerade och prioriterade gatorna innan vi kan gå vidare till övriga. 

Så kan du bidra till effektiv snöröjning

 • Parkera din bil rätt. Felparkerade bilar försämrar eller fördröjer snöröjningen.
 • Håll avstånd till snöröjningsfordon, både med bilen och när du går eller cyklar.
 • Respektera att våra medarbetare behöver fokusera på sitt arbete, för allas säkerhet.
 • Respektera de riktlinjer som finns och de prioriteringar som görs. 
 • Meddela oss om det inte har blivit snöröjt eller halkbekämpat enligt riktlinjerna.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs utifrån rådande väderläge. Vid halkbekämpning på genomfartsleder använder vi vägsalt och på vissa större eller mer trafikerade gator lägger vi sand med iblandning av salt. Vid frosthalka använder vi saltlake som verkar något snabbare samtidigt som det påverkar miljön något mindre. Villagator sandas bara i undantagsfall, exempelvis i branta backar. På gång- och cykelvägar läggs singel med en dimension på 2-6 mm, eftersom det är mest effektivt både vid snöfall, töväder och när det fryser på igen.

Ditt eget ansvar

Det är viktigt att du som privatperson eller vägförening håller vägar och tillgången till din tomt snöfri och sandad. Detta bland annat för att sopbil och liknande ska kunna nå fram till dig på ett säkert sätt. 

Hämta sand för husbehov

Hos gatuavdelningen på Kungsgatan 45 i Ljungby kan du som privatperson hämta sand för halkbekämpning, för husbehov. Det är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt. En låda med sand står utanför grindarna, medtag egen hink och spade.

Snöröjning av gångbanor

Längs nedanstående gator och skolvägar i Ljungby stad har fastighetsägaren ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av trottoarer (gångbanor). Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Ta därför bort snö och is samt sanda gångbanan.

Gator där fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarer (gångbanor):
 • Axel Ångbagares gata
 • Bergagatan
 • Björkstigen
 • Donationsgatan
 • Drottninggatan
 • Ekebacksvägen (delen Vadgatan-Ekebacksskolan)
 • Eskilsgatan
 • Föreningsgatan
 • Gängesvägen
 • Gästgivaregatan (delen Helsingborgsvägen-Hovdingegatan)
 • Hantverkaregatan
 • Harabergsgatan
 • Helsingborgsvägen
 • Hovdingegatan
 • Klockaregårdsgatan
 • Kungsgatan
 • Kungshögsgatan
 • Kyrkogatan
 • Köpmansgatan
 • Märta Ljungbergsvägen
 • Rune B Johanssons gata
 • Norra Torggatan (delen Bergagatan-österut)
 • Olofsgatan (delarna Stationsgatan-Stationsgatan och Skånegatan-Kungsgatan)
 • Replösavägen
 • Skånegatan
 • Smedjegatan
 • Stationsgatan
 • Storgatan
 • Strömgatan
 • Sunnerbostigen
 • Södra Torggatan
 • Torsgatan 
 • Vislandavägen

Placering av snön vid plogning

På alla övriga gator i tätorterna gäller norrlandsplogning, vilket innebär att gångbanorna används för snöupplag och alltså inte ska skottas. Norrlandsplogning tillämpas inte på de genomfartsleder där Trafikverket sköter snöröjningen.

Flera aktörer delar ansvaret

Snöröjning är ett arbete vi gör tillsammans. Ansvaret delas mellan oss, Trafikverket, vägföreningar och alla fastighetsägare. De statliga vägarna underhålls av Trafikverket, medan enskilda vägar tillhör vägföreningar. Där sköter de snöröjning och halkbekämpning. Samma sak gäller fastighetsägare som har ansvar för sin mark. Det gäller både privatpersoner som har en villa och företag som har större fastigheter och kanske även parkeringsplatser. 

Hör av dig! 

Om du upptäcker att det inte har blivit snöröjt eller halkbekämpat enligt riktlinjerna ovan, hör av dig. Gör en felanmälan här eller via mobilappen Munizapp som finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Du kan även kontakta oss enligt nedan.

Kommentera