titelbild

Snöröjning

Ljungby kommun sköter snöröjningen på gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser.

Gatuavdelningen har vinterberedskap från mitten av november till början av april. Då får de en daglig väderprognos från SMHI och har beredskap dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning i rätt tid.

Mängden snö avgör när vi sätter igång

Medarbetare från gatuavdelningen och kommunens underentreprenörer rycker ut när det har snöat minst fem centimeter i Ljungby centrum, samt på genomfartsleder och gång- och cykelvägar. På övriga gator, exempelvis i villaområden påbörjar vi skottning när det kommit minst tio centimeter snö.

Huvudregeln är att det ska vara snöröjt inom sex timmar från det att det slutat snöa i Ljungby centrum och inom 24 timmar i övriga områden.

Vädret påverkar arbetssättet som anpassas utifrån olika väderförhållanden, till exempel hastig påfrysning, töväder eller kraftiga snöfall. Ibland kräver vädret att vi börjar om med prioriterade områden och gator innan vi kan gå vidare till mindre trafikerade gator.  

Så kan du bidra till en mer effektiv och säker snöröjning

Du kan underlätta snöröjningen genom att parkera din bil rätt. Felparkerade bilar kan fördröja snöröjningen. Tänk på att det är stora och tunga fordon och var försiktig genom att hålla avstånd till fordon i arbete. Våra snöröjningsfordon skapar ofta intresse hos barn. Respektera att våra medarbetare behöver fokusera på sitt arbete – för allas säkerhet.

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning på större trafikleder och matargator används sand med inblandning av salt. På genomfartsleder och vissa större matargator används även vägsalt för halkbekämpning. Villagator sandas bara i undantagsfall. På gång- och cykelvägar läggs singel med en dimension på 2-6 mm, eftersom det är mest effektivt både vid snöfall, töväder och när det fryser på igen.

Här kan du hämta sand för husbehov

Hos gatuavdelningen på Kungsgatan 45 i Ljungby kan du som privatperson hämta sand för halkbekämpning, för husbehov. Det är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt. En låda med sand står utanför grindarna, medtag egen hink och spade.

Snöröjning av gångbanor

Längs nedanstående gator och skolvägar i Ljungby stad har fastighetsägaren ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gångbanorna. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Ta därför bort snö och is samt sanda gångbanan.

  Gator där fastighetsägaren ansvar för snöröjning av gångbanorna:
 • Axel Ångbagares gata
 • Bergagatan
 • Björkstigen
 • Donationsgatan
 • Drottninggatan
 • Ekebacksvägen (delen Vadgatan-Ekebacksskolan)
 • Eskilsgatan
 • Föreningsgatan
 • Gängesvägen
 • Gästgivaregatan (delen Helsingborgsvägen-Hovdingegatan)
 • Hantverkaregatan
 • Harabergsgatan
 • Helsingborgsvägen
 • Hovdingegatan
 • Klockaregårdsgatan
 • Kungsgatan
 • Kungshögsgatan
 • Kyrkogatan
 • Köpmansgatan
 • Märta Ljungbergsvägen
 • Rune B Johanssons gata
 • Norra Torggatan (delen Bergagatan-österut)
 • Olofsgatan (delarna Stationsgatan-Stationsgatan och Skånegatan-Kungsgatan)
 • Replösavägen
 • Skånegatan
 • Smedjegatan
 • Stationsgatan
 • Storgatan
 • Strömgatan
 • Sunnerbostigen
 • Södra Torggatan
 • Torsgatan (delen Bolmstadsvägen-Björkstigen)
 • Vislandavägen

Placering av snön vid plogning

I Ljungby (förutom på ovanstående gator) och i övriga tätorter gäller så kallad norrlandsplogning. Det innebär att när det inte finns trottoar så läggs snön mot tomtgränsen. Norrlandsplogning tillämpas inte på de genomfartsleder där Trafikverket sköter snöröjningen.

Flera aktörer delar ansvaret

Några större gator och genomfartsleder i vår kommun tillhör Trafikverket, medan enskilda vägar tillhör vägföreningar. Där sköter de snöröjning och halkbekämpning. Samma sak gäller fastighetsägare som har ansvar för sina fastigheter, inklusive parkeringsplatser. 

Hör av dig! 

Om du upptäcker att det inte har blivit snöröjt eller halkbekämpat inom tidsramarna som anges ovan på en plats där vi skulle ha varit, hör av dig. Gör en felanmälan här eller via mobilappen Munizapp som finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Du kan även kontakta oss enligt nedan.

Kommentera