titelbild

Snöröjning

Tekniska förvaltningen får en daglig väderprognos för Ljungby kommun och rycker ut då det har snöat minst fem centimeter i centrum eller tio centimeter i övriga områden. Det ska vara röjt inom sex timmar från det att det slutat snöa i centrum och 24 timmar för övriga områden.

Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållanden. Ibland kräver vädret att vi börjar om med prioriterade områden innan vi kan gå vidare till mindre gator, gång- och cykelbanor.

Du kan underlätta snöröjningen genom att parkera din bil rätt.  Felparkerade bilar kan fördröja snöröjningen.

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning på större trafikleder och matargator används sand med inblandning av salt. På genomfartsleder och vissa större matargator används även saltlake för halkbekämpning. Villagatorna sandas bara i undantagsfall.

Snöröjning av gångbanor

Längs gator och skolvägar har fastighetsägaren ansvaret för snöröjning av gångbanorna. Fastighetsägaren ska ta bort snö och is samt sanda gångbanan eller motsvarande utanför fastigheten.

  Gator där fastighetsägaren ansvar för snöröjning av gångbanorna:
 • Axel Ångbagares gata
 • Bergagatan
 • Björkstigen
 • Donationsgatan
 • Drottninggatan
 • Ekebacksvägen (delen Vadgatan-Ekebacksskolan)
 • Eksilsgatan
 • Föreningsgatan
 • Gängesvägen
 • Gästgivaregatan (delen Helsingborgsvägen-Hovdingegatan)
 • Hantverkaregatan
 • Harabergsgatan
 • Helsingborgsvägen
 • Hovdingegatan
 • Klockaregårdsgatan
 • Kungsgatan
 • Kungshögsgatan
 • Kyrkogatan
 • Köpmansgatan
 • Märta Ljungbergsvägen
 • Rune B Johanssons gata
 • Norra Torggatan (delen Bergagatan-österut)
 • Olofsgatan (delarna Stationsgatan-Stationsgatan och Skånegatan-Kungsgatan)
 • Replösavägen
 • Skånegatan
 • Smedjegatan
 • Stationsgatan
 • Storgatan
 • Strömgatan
 • Sunnerbostigen
 • Södra Torggatan
 • Torsgatan (delen Bolmstadsvägen-Björkstigen)
 • Vislandavägen

Placering av snön vid plogning

I Ljungby, förutom ovanstående gator och i småorterna gäller så kallad norrlandsplogning. Det innebär att när det inte finns trottoar så läggs snön mot tomtgränsen.

Norrlandsplogning tillämpas inte heller på genomfartsleden, där Trafikverket sköter snöröjningen.

Kommentera